Danh mục Báo, Tạp chí

Danh mục các loại Báo, Tạp chí phục vụ GVCB và Sinh viên

 

TT

TÊN BÁO - TAP CHÍ

KỲ XUẤT BẢN

SỐ LƯỢNG

1

Cây thuốc quý

Tháng 2 kỳ

1

2

Nông nghiệp và pt nông thôn

Tháng 2 kỳ

1

3

Thế giới trong ta

Tháng 2 kỳ

1

4

C/đề làm bạn với máy tính

Thứ 3

1

5

Sức khỏe và Đời sống tuần

Thứ 6

1

6

Sức khỏe và Đời sống tháng

Tháng 1 kỳ

1

7

Thế giới mới

Thứ 2

1

8

Tri thức trẻ

Tháng 3 kỳ

1

9

Tạp chí Truyền hình

Tháng 3 kỳ

1

10

Echip (Tin học trong tầm tay)

Thứ 6

1

11

Echip (Cẩm nang dành cho...)

Thứ 3

1

12

Môi trường và sức khỏe

Tháng 2 kỳ

1

13

Điện tử và tin học

Tháng 1 kỳ

1

14

Thư viện Việt nam

quý 2 số

1

15

Sách và Đời sống

Tháng 1 kỳ

1

16

Sinh viên Việt nam

Thứ 2

1

17

Hoa học trò

Tháng 4 kỳ

1

18

Trà Sữa tâm hồn

Tháng 4 kỳ

1

19

Phụ nữ Việt nam cuối  tuần

Tháng 4 kỳ

1

20

Kiến thức gia đình

Tháng 4 kỳ

1

21

CĐ Sinh viên 2!

Tháng 4 kỳ

1

22

Thế giới phụ nữ 4 mầu

Tháng 4 kỳ

1

23

Thế giới văn hóa

Tháng 4 kỳ

1

24

Nông nghiệp Việt nam

Thứ 2,3,4,5,6

1

25

An ninh thế giới

Thứ 4,7

1

26

An ninh thế giới tháng

Tháng 1 kỳ

1

27

Sức khỏe và Đời sống

Thứ 3,5,7,CN

1

28

Cảnh sát toàn cầu - tuần

Thứ 5

1

29

Cảnh sát toàn cầu - tháng

Tháng 2 kỳ

1

30

Sơn la

Thứ 2,3,5,6

1

31

Báo Giáo dục Thời đại

Thứ 3,5,7

1

32

Tài nguyên và Môi trường

Thứ 3,5

1