Danh sách giáo viên làm dự án hợp tác quốc tế

TT

Họ và Tên

Tên đề tài

Bắt đầu

Kết thúc

Nguồn

1

Cao Đình Sơn

Nghiên cứu mô hình trồng cây Trám đen và cây Me trên đất canh tác nương rẫy của cộng đồng người Thái xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

6/2005

5/2006

Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

2

Đoàn Đức Lân

Nguyễn Văn Khoa

Dạy cách trồng hoa, trồng nấm cho trẻ em Trại trẻ mồ côi tỉnh Sơn La

6/2006

5/2007

Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

3

Chu Thị Sang

Sử dụng nấm rừng một cách an toàn tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

7/2008

6/2009

Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

3

Chu Thị Sang

Gây trồng cây Chít trên đất dốc chống xói mòn bảo vệ đất, tạo việc làm mang lại thu nhập cho phụ nữ, người già và trẻ em

4/2007

1/2008

Công ty FORD Việt Nam

4

Đinh Thị Hoa

Sưu tập những bài thuốc tắm cho phụ nữ Thái sau khi sinh xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu

11/2008

10/2009

Đại sứ quán Autralia

5

Chu Thị Sang

Nâng cao tính minh bạch, văn hóa chống tham nhũng trong cộng đồng

6/2009

5/2010

Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

6

Đinh Thị Hoa

Nâng cao nhận thức về vệ sinh môi trường cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Thuận Châu

1/2010

10/2010

Quỹ UNILEVER

7

Đào Hữu Bính

Dạy cách nuôi trồng nấm cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Thuận Châu

6/2009

4/2010

Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

8

Cao Đình Sơn

Nâng cao tính minh bạch và sự giám sát của người dân trong dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La (tại xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La)

4/2010

10/2010

Tổ chức dịch vụ và phát t triển Đức (DED)

9

Đặng Văn Công

Sản xuất chất đốt từ phế thải nôn nghiệp

10/2011

10/2012

Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam