Công ty Greenfarm thông báo tuyển sinh viên làm việc dịp hè 2014

Công ty Greenfarm có trụ sở tại thị trấn Mộc Châu, Sơn La thông báo tuyển sinh viên làm việc trong dịp hè từ tháng 6 đến tháng 8/2014 với số lượng 60 sinh viên.

 

SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỈNH SƠN LA

CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFARM

 Số       /Gf– TB

V/v tuyển dụng sinh viên làm việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do – Hạnh phúc

 

Mộc Châu ngày 30 tháng 5 năm 2014

 

 Kính gửi: Khoa Nông lâm trường đại học Tây Bắc

 

Thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2013- 2014. Hiện nay chúng tôi rất cần sự tham gia của những sinh viên có năng lực và tiềm năng khoa Nông – Lâm để xây dựng Greenfarm thành một trong những công ty sản xuất nông nghiệp, đặc biệt lĩnh vực sản xuất cây cà chua ghép đứng đầu cả nước.

Nhằm tạo điều kiện cho tất cả các sinh viên có cơ hội được trải nghiệm trong môi trường làm việc thực tế, giúp cho các bạn sinh viên được tiếp xúc với các quy trình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, chuyên nghiệp. Trong quá trình làm việc sinh viên được các anh chị nhân viên có trình độ kỹ thuật và kỹ năng cao dày dặn kinh nghiệm trong công ty hướng dẫn nhiệt tình và truyền đạt những kinh nghiệm thực tế trong sản xuất.

Mục tiêu nhận sinh viên làm việc

- Giúp sinh viên hiểu biết và nắm bắt kịp tình hình thực tiễn của ngành;

- Kết hợp lý thuyết với thực hành để củng cố thực thức đã học, rèn luyện chuyên môn;

- Rèn luyện các kỹ năng mềm phục vụ cho học tập và làm việc trong tương lai;

- Rèn luyện tác phong làm việc, ý thức tổ chức, tính kỷ luật.

Mô tả công việc

- Công việc cụ thể: Ghép cây cà chua lên gốc cây cà tím, Trồng cà chua công nghệ cao

- Nơi làm việc:  Thị trấn Mộc Châu

- Thời gian: từ tháng 6/2014 đến tháng 8/2014, làm 8giờ/ngày

- Điều kiện làm việc: Trong nhà có mái che nắng

- Số lượng yêu cầu: 60 sinh viên trường đại học Tây Bắc

Quyền lợi

- Lương cơ bản:  100.000 đồng/1 ngày.

- Công ty tạo điều kiện chỗ ăn, ở, điện, nước, ga, củi phục vụ nấu ăn.

- Sinh viên cần mang theo tư trang cá nhân (chăn, màn).

Điện thoại liên hệ : 0912079926 hoặc 098.25.686.25

Nơi nhận

- Như trên;

- Hội đồng quản trị công ty

- Lưu văn phòng

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

 Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm