Sinh viên K52 Nông học báo cáo kết quả thực tập nghề nghiệp 2 năm học 2013 – 2014

Thực hiện kế hoạch năm học 2013 – 2014. Khoa Nông – Lâm tổ chức cho sinh viên khóa K52 ngành Nông học thực tập nghề nghiệp 2 nhằm: Nâng cao và bổ sung kiến thức đã được học trong phần lý thuyết về các đối tượng cây trồng nông nghiệp; Giúp sinh viên nắm được những kiến thức tổng hợp, thực tế về quá trình sản xuất, thâm canh các giống cây trồng, các tiến bộ kỹ thuật mới cũng như cũng cố các kiến thức thực tế về các loại cây trồng; Tăng cường lòng say mê nghề nghiệp của sinh viên khi tiếp xúc với thực tế sản xuất.

Từ ngày 14 – 23/5/2014, 50 sinh viên lớp 52 Nông học được chia thành 5 nhóm thực tập tại các địa điểm: xã Chiềng Ly (Thuận Châu), xã Chiềng Chăn (Mai Sơn), xã Đông Sang (Mộc Châu), xã Tô Mua, xã Xuân Nha (Vân Hồ).

 

Thực tập đo đếm các chỉ tiêu trên cây ngô

Trong thời gian này, sinh viên có nhiệm vụ thu thập thông tin chung về tình hình sản xuất nông nghiệp của xã (thị trấn) nơi đăng ký;  Thực hiện các nội dung thực tập đối với các đối tượng cây trồng (bao gồm đầy đủ các loại cây trồng: cây lương thực, cây ăn quả, cây rau, cây công nghiệp, cây hoa. 

 

 Thực tập lấy mẫu 1 m2 để đo các chỉ tiêu trên cây lúa

Thông qua đợt thực tập này sinh viên đã nỗ lực, chủ động và sáng tạo nắm bắt chuyên môn, thực hiện đầy đủ nội dung thực tập theo trình tự các bước; Biết vận dụng tổng hợp kiến thức đã học để đề xuất biện pháp kỹ thuật giải quyết các vấn đề chuyên môn mà thực tiễn đặt ra; Tổ chức thảo luận và báo cáo kết quả theo từng nội dung thực tập. Kết thúc đợt thực tập mỗi tổ sinh viên viết báo cáo về các nội dung đã được tiến hành trong đợt thực tập, kết hợp với quá trình thực tập làm cơ sở để Bộ môn đánh giá cho điểm tương đương với 2 tín chỉ.

 

Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thực tập

Ngày 24/5/2013, Bộ môn Nông học (Khoa Nông – Lâm) đã tổ chức cho các nhóm sinh viên báo cáo kết quả. Hầu hết sinh viên đều nhận thấy mình đã thu thập và tiếp thu được nhiều kiến thức và thông tin thực tế hữu ích. Bên cạnh đó, các nhóm cũng nêu ra một số khó khăn về giao thông đi lại, bất đồng ngôn ngữ, thời gian gấp rút. Tập thể lớp cũng đưa ra đề xuất với mong muốn các khóa sinh viên sau đi thực tập nghề đạt hiệu quả hơn: Thời gian giữa thực tập nghề 1 và thực tập nghề 2 cần dãn cách hơn; Sắp xếp thời gian thi học phần hợp lý để sinh viên có thời gian ôn thi ngay sau khi kết thúc thực tập nghề 2. 

Bài viết của tác giả: Đặng Văn Công - GV Khoa Nông - Lâm

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm