DỰ ÁN TBU-JICA TỔ CHỨC KIỂM TRA NĂNG LỰC TIẾNG ANH CỦA CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐI TẬP HUẤN TẠI NHẬT BẢN NĂM 2014

Tính đến thời điểm hiện tại, Dự án “Nâng cao năng lực Trường Đại học Tây Bắc góp phần phát triển nông thôn bền vững khu vực Tây Bắc” (viết tắt là TBU-JICA) đã có 22 lượt cán bộ giảng viên đi tập huấn ngắn hạn tại Nhật Bản. Theo kế hoạch năm 2014, Dự án sẽ có tiếp tục 5 cán bộ giảng viên sẽ tham gia một khoá tập huấn tại Nhật Bản dự kiến vào tháng 10 năm 2014.

Chi tiết: Tại đây

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm