TẬP HUẤN CHUYỂN GIAO “KỸ THUẬT CHĂN NUÔI GÀ ĐỊA PHƯƠNG” TẠI XÃ CHIỀNG XÔM

Nằm trong chuỗi các hoạt động kết nghĩa giữa Đảng uỷ Trường Đại học Tây Bắc và Đảng uỷ xã Chiềng Xôm trong lĩnh vực giúp đỡ xã phát triển nông nghiệp nông thôn một cách bền vững; Được sự giúp đỡ của dự án JICA; Khoa Nông Lâm trường Đại học Tây Bắc đã triển khai các hoạt động nghiên cứu phát triển chăn nuôi gà địa phương trong xã Chiềng Xôm; tháng 5/2014 nhóm nghiên cứu gà địa phương của Khoa Nông Lâm đã triển khai 6 mô hình chăn nuôi gà trong 6 hộ dân; mỗi hộ nuôi 100 con gà giống H’Mông; được các cán bộ kỹ thuật của nhóm hướng dẫn chăm sóc, phòng bệnh trong quá trình chăn nuôi gà. 

Chỉ tiết: Tại đây

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm