BỘ MÔN NÔNG HỌC KIỂM TRA SINH VIÊN K52 NÔNG HỌC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Thực hiện kế hoạch số 798/KHKTTT-ĐHTB ngày 02/10/2014, Bộ môn Nông học, Khoa Nông – Lâm bắt đầu đi kiểm tra sinh viên thực tập tại các địa điểm từ ngày 21/10 – 31/10. Trong đoàn kiểm tra gồm có ThS. Nguyễn Văn Khoa – Phó trưởng Khoa, ThS. Hoàng Thị Thanh Hà – Trưởng Bộ môn,  ThS. Đặng Văn Công – Cố vấn học tập lớp K52 Nông học và các giảng viên hướng dẫn.

Ngày 23 - 25/10/2014 đoàn kiểm tra gồm ThS. Đặng Văn Công và ThS. Nguyễn Thị Quyên đã đến Công ty GreenFarm Mộc Châu, nơi có các sinh viên đang thực tập tốt nghiệp. Tại đây đoàn đã gặp gỡ ông Trương Văn Dư - Giám đốc Công ty và thăm mô hình trồng cà chua thương phẩm. 

 

Ông Trương Văn Dư – Giám đốc Công ty Greenfarm tại khu vực sản xuất cà chua thương phẩm

Ông Trương Văn Dư đánh giá cao tinh thần học hỏi của các sinh viên. Ông cho biết các sinh viên Khoa Nông – Lâm về thực tập tại Công ty có ý thức tốt, luôn cố gắng trong công việc, đề tài nghiên cứu được thực hiện theo đúng đề cương, kết quả bước đầu đã tìm ra một số giống cà chua và biện pháp kỹ thuật triển vọng, cho năng suất cao tại Mộc Châu.

 

Ông Trương Văn Dư – GĐ Công ty Greenfarm đang hướng dẫn sinh viên phân biệt hình dạng quả của các giống cà chua khác nhau

Đến thăm khu thí nghiệm và kiểm tra sổ ghi chép số liệu thô, sổ ghi nhật ký thí nghiệm, đoàn kiểm tra đánh giá cao sự cố gắng của các sinh viên, nhắc nhở các em tiếp tục theo dõi các số liệu, quản lý tốt thí nghiệm và tranh thủ thời gian tổng hợp số liệu, viết báo cáo.

Thực tập tại Công ty Greenfarm, sinh viên được bố trí chỗ ăn ngủ và được làm việc cùng với các cán bộ kỹ thuật của Công ty, ngoài việc thu thập số liệu phục vụ cho việc viết báo cáo thực tập, các em sinh viên còn được tiếp thu nhiều kỹ thuật mới. Hi vọng trong thời gian tới Công ty tiếp tục tạo điều kiện cho sinh viên về thực tập.

Bài viết của tác giả: Đặng Văn Công - GV Khoa Nông - Lâm

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm