HỘI NGHỊ TỔNG KẾT MÔ HÌNH TRỒNG SƠN TRA TẠI TUẦN GIÁO - ĐIỆN BIÊN

Ngày 12 tháng 11 năm 2014, Khoa Nông Lâm, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, trường Đại học Tây Bắc phối hợp với UBND xã Tỏa Tình tổ chức Hội nghị tổng kết mô hình trồng cây Sơn tra tại huyện Tuần Giáo. Đến dự hội nghị tổng kết có đại diện của đơn vị triển khai, Đảng ủy, UBND xã Tỏa Tình và xã Tênh Phông (2 điểm triển khai mô hình) cùng các hộ tham gia xây dựng mô hình và cán bộ UBND xã.

Hội nghị tổng kết mô hình

Mô hình trồng Sơn tra nằm trong khuôn khổ Dự án Khuyến nông Trung ương: Xây dựng mô hình trồng cây lâm sản ngoài gỗ làm thực phẩm (Bò khai, rau Sắng, Sơn tra) tại vùng Tây Bắc được triển khai trong thời gian từ năm 2012 - 2014.

Sau ba năm thực hiện, đến nay người dân tham gia mô hình đã nhận được sự hỗ trợ về cây giống, phân bón từ ngân sách nhà nước theo đúng quy định (1667 cây/ha, 167 kg NPK 5:10:3/ha/năm), người dân đóng góp 167kg NPK/ha/năm (50%). Cây Sơn tra tại mô hình sinh trưởng tốt, chiều cao bình quân đạt 1,8m. Cá biệt, có những gia đình trồng xen cây Sơn tra trong nương lúa, cây sinh trưởng rất tốt, đạt chiều cao trên 2,5m. Theo nhận định của cán bộ khuyến nông xã và một số hộ có kinh nghiệm, với tốc độ sinh trưởng như hiện nay, sau 5 năm cây sẽ cho lứa quả bói đầu tiên. Trong quá trình trồng cây Sơn tra cần đặc biệt lưu ý phòng trừ loài sâu đục thân và sâu cuốn lá hại loài cây này.

Phát biểu tại hội nghị, ông Mùa A Dình, chủ tịch UBND xã Tỏa Tình cho biết: Mô hình trồng cây Sơn tra phù hợp với điều kiện khí hậu, điều kiện canh tác của người dân địa phương, phù hợp với chủ trương đường lối và định hướng phát triển kinh tế xã hội của xã, huyện. Cây Sơn tra là một loài cây đa tác dụng, vừa có tác dụng phủ xanh đất trống đồi núi trọc vừa cho thu hoạch quả có giá trị kinh tế cao, đem lại nguồn thu nhập lớn cho hộ gia đình tại địa phương.

Chủ tịch UBND xã Tỏa Tình phát biểu tại hội nghị

Mặc dù dự án đã đến giai đoạn kết thúc, UBND xã và những hộ tham gia đã cam kết tiếp tục chăm sóc mô hình đến khi mô hình cho thu hoạch sản phẩm. Đại diện UBND xã cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của trường Đại học Tây Bắc trong thời gian tới.

Kết thúc hội nghị, đơn vị triển khai đã ký biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng mô hình và bàn giao mô hình cho người dân địa phương tiếp tục chăm sóc, bảo vệ. Người dân sẽ được hưởng toàn bộ thành quả của mô hình.

Bài viết của tác giả: ThS.Nguyễn Tiến Dũng - P.Trưởng Khoa Nông - Lâm, Chủ nhiệm Dự án

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm