BỘ MÔN NÔNG HỌC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DỰ GIỜ GÓP Ý CHUYÊN MÔN

Trong khuôn khổ các hoạt động chuyên môn học kỳ 1, năm học 2014 – 2015 của Khoa Nông – lâm, Bộ môn Nông học tổ chức hoạt động dự giờ góp ý chuyên môn. Trong học kỳ 1, Bộ môn tiến hành dự giờ các giảng viên: Đặng Văn Công, Vũ Phong Lâm, Vũ Thị Nự, Phạm Thị Mai, Nguyễn Hoàng Phương...

  

Dự giờ của ThS. Vũ Thị Nự

Hoạt động dự giờ góp ý chuyên môn là hoạt động quan trọng được thực hiện hàng năm, hàng kỳ. Trong khuôn khổ Dự án JICA, nhóm Giáo dục đã tiến hành hoạt động này và có kết quả tốt. Tiếp nối những kết quả đó, Bộ môn Nông học tiếp tục triển khai dự giờ và góp ý cho các giảng viên. Thông qua hoạt động này các giảng viên Bộ môn được nâng cao năng lực chuyên môn, hoàn thiện các kỹ năng đứng lớp và cải thiện chất lượng bài giảng.

 

Dự giờ của ThS. Vũ Phong Lâm

Để hoạt động dự giờ, góp ý chuyên môn được hiệu quả hơn nữa, giảng viên cán bộ Bộ môn Nông học kính đề nghị BCN Khoa và các giảng viên công tác lâu năm có nhiều kinh nghiệm sắp xếp thời gian đến dự và tư vấn, góp ý cho các giảng viên trẻ.

Bài viết của tác giả: Đặng Văn Công - GV Bộ môn Nông học

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm