THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP CHĂN NUÔI 1 CỦA LỚP K53 ĐẠI HỌC CHĂN NUÔI NĂM HỌC 2014-2015

Thực hiện kế hoạch số 964/ KH- ĐHTB, Sơn La ngày 18 tháng 11 năm 2014 về kế hoạch thực tập nghề nghiệp chăn nuôi 1 của lớp K53 Đại học chăn nuôi năm học 2014- 2015.

Được sự nhất trí của phòng Đào tạo, Ban chủ nhiệm khoa Nông lâm trường Đại học Tây Bắc. Bộ môn Chăn nuôi thú y đã tổ chức rèn nghề cho các em sinh viên thời gian từ ngày 8/12/2014 đến ngày 22/12/2014 với mục đích:

-      Giúp các em sinh viên nâng cao và bổ sung kiến thức về các đối tượng vật nuôi( Bò, lợn gà..)

-      Nắm được những kiến thức tổng hợp, thực tế về qua trình chăn nuôi, các tiến bộ kỹ thuật, đồng thời củng cố kiến thức thực tế về các loài vật nuôi.

-      Phát huy tính sáng tạo và định hướng về công tác nghiên cứu, nghề nghiệp của mình.

Trong thời gian từ ngày 8/12/2014 đến ngày 12/12/2014 các em sinh viên đã được các thầy cô lên lớp  lý thuyết và thựch hàng tại phòng thí nghiệm của bộ môn Chăn nuôi thú y – Trường đại học Tây Bắc.

Để giúp các em sinh viên củng cố kiến thức thực tế về các loài vật nuôi và phát huy tính sáng tạo, định hướng nghề nghiệp của mình sau này Trong thời gian từ ngày 14/12/2014 đến 22/12/2014. Đoàn đã đưa sinh viên đến cơ sở chăn nuôi tại Mai Sơn.

 Khi được rèn nghề tại các cơ sở chăn nuôi  sinh viên không chỉ nâng cao được kiến thức thực tế mà còn được rèn luyện những kỹ năng xử lý công việc.

Với những ý nghĩa rất lớn đó rất mong nhà trường , khoa tạo điều kiện cho các em sinh viên được  rèn nghề nhiều hơn.

Bài viết của tác giả: Lê Xuân Tùng - GV Khoa Nông - Lâm

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm