BỘ MÔN LÂM HỌC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG 3/2015

Trong khuôn khổ các hoạt động chuyên môn theo kế hoạch của bộ môn trong học kì II, năm học 2014 – 2015, Bộ môn Lâm học đã tiến hành các tổ chức buổi Seminar theo chuyên để, tổ chức dự giờ góp ý chuyên môn cho các đồng chí Giảng viên trong bộ môn.

Sáng ngày 21/03/2015, tại phòng 204-C, Khoa Nông Lâm, Bộ môn Lâm học đã tổ chức buổi seminar theo chuyên đề. 

 TS. Cao Đình Sơn với chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên chuyên ngành Lâm sinh tại Trường Đại học Tây Bắc

 Tại buổi seminar, TS. Cao Đình Sơn đã chia sẻ thực trạng chất lượng tuyển sinh đầu vào của Khoa Nông Lâm nói chung và bộ môn Lâm học nói riêng hiện nay là khá thấp, chính vì vậy đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc tiếp thu kiến thức, thậm chí nhiều sinh viên còn chưa nắm vững những kiến thức cơ bản, điều này đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng sinh viên ra trường và đã có những phản hồi không tốt từ những đơn vị tuyển dụng lao động. Để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, theo TS. Cao Đình Sơn cần có những giải pháp cụ thể trong đào tạo như: Cần điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp với chất lượng đầu vào của sinh viên (Giảm bớt các học phần không quan trọng, giảm số tín chỉ học tập…), tăng cường số giờ thực hành và giảm bớt số giờ lí thuyết, tăng cường vai trò của cố vấn học tập để giúp sinh viên nắm rõ chương trình đào tạo cũng như giúp đỡ các em có phương pháp học tập khoa học và hiệu quả, khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học để nắm vững them kiến thức chuyên môn và bổ sung kiến thức thực tế cho bản thần….

 Các thành viên Bộ môn thảo luận và trao đổi ý kiến

 Tại buổi seminar, các giảng viên Bộ môn cũng đưa ra nhiều ý kiến thảo luận và trao đổi. Với mộ chuyên đề có tính chất mở, cùng với sự nhiệt tình, tâm huyết trong thảo luận chuyên môn, các thành viên tham dự buổi seminar đã thu nhận được nhiều thông tin bổ ích.

 Từ ngày 23/03/2015, bộ môn Lâm học sẽ tiến hành dự giờ góp ý chuyên môn cho tất cả các đồng chí trong bộ môn, việc dự giờ chuyên môn sẽ là cơ hội cho các đồng chí giảng viên trẻ được học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp và dần hoàn thiện kĩ năng cũng như các kiến thức chuyên môn trong giảng dạy. Đây là hoạt động thường niên được bộ môn thường xuyên triển khai trong năm học.

 Bài viết của tác giả: Phạm Đức Thịnh - GV Khoa Nông - Lâm

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm