KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG THANH NIÊN 2015

Thực hiện kế hoạch số 257 KH/TWĐTN-BTG ngày 09/01/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Kế hoạch của Đoàn trường Đại học Tây Bắc về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2015; Thiết thực kỷ niệm 84 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2015). BCH Liên chi đoàn Khoa Nông – Lâm xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tháng Thanh niên năm 2015, cụ thể như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Mục Đích

- Giáo dục và bồi dưỡng thế hệ Đoàn viên thanh niên trẻ.

- Giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho tuổi trẻ toàn tỉnh. Tổ chức các hoạt động phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ hành động vì cộng đồng chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, chào mừng kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2015).

- Tiếp tục khẳng định sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các cấp và toàn xã hội đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo dục thế hệ trẻ.

- Các hoạt động Tháng thanh niên 2015 phải được triển khai sâu rộng.

2. Yêu Cầu

- Công tác tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả. Cuối tháng thanh niên năm 2015 phải tiến hành tổng kết rút kinh nghiệm.

- Các đồng chí đoàn viên trong chi đoàn nhiệt tình và nghiêm túc thực hiện tháng thanh niên 2015.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

1. Phấn đấu 100% chi đoàn tổ chức và tham gia các hoạt động thiết thực trong tháng tháng thanh niên 2015.

2. Phấn đấu 100% chi đoàn đảm nhận thực hiện được 01 công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa.

 3. Phấn đấu 100% chi đoàn tham mưu tổ chức diễn đàn “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng” hoặc các chương trình gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền với cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM

1. Chủ đề:  “Tự hào tiến bước dưới cờ đảng”

2. Nội dung triển khai

2.1. Tổ chức sinh hoạt chính trị và giáo dục pháp luật

- Chủ đề: “Giáo dục chính trị và đạo đức, pháp luật cho sinh viên”

+ Thời gian dự kiến: Sáng ngày 15/3/2015 (bắt đầu từ 8h)

+ Địa điểm: Hội trường A2

+Thành phần khách mời: Chi ủy Chi bộ Khoa Nông – Lâm, BCH Đoàn Trường, Hội sinh viên.

+ Thành phần tham gia: BCH và BCS lớp và đại diện đoàn viên các chi đoàn.

+ Nội dung: Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Giáo dục về An toàn giao thông và trật tự khu nội trú, cư trú; Giáo dục đạo đức lối sống cho sinh viên.

2.2. Tổ chức hoạt động tình nguyện lao động, dọn dẹp vệ sinh

- Nội dung: phát dọn cỏ, lập hàng dào bảo vệ khu vườn thực nghiệm; Cải tạo và dọn dẹp các nhà lưới, nhà kính phục vụ các hoạt động nghiên cứu và sản xuất.

- Tổ chức thực hiện: Liên chi đoàn xin ý kiến Chi bộ và BCN Khoa, xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công các khu vực lao động cụ thể cho các chi đoàn K55 và cử cán bộ giám sát, nghiệm thu.

- Thời gian dự kiến: Từ ngày 11 tháng 3 – 15/3/2015

2.3. Tổ chức giải bóng đá nam sinh viên chào mừng ngày 26/3

- Nội dung: Tổ chức thi đấu bóng đá nam sinh viên giữa các ngành: Nông nghiệp, Bảo vệ thực vật, Lâm sinh, Quản lý tài nguyên và Môi trường, Chăn nuôi, Bảo vệ thực vật.

- Tổ chức thực hiện: BCH Liên chi xây dựng kế hoạch chi tiết và xin ý kiến Chi bộ, BCN Khoa, phối hợp với kế hoạch Hội thao học kỳ 2 của Khoa Nông – Lâm.

- Thời gian: Bắt đầu từ ngày 21/3/2015. (Có kế hoạch riêng)

- Địa điểm: Sân bóng đá Trường đại học Tây Bắc (gần Khoa Nông – Lâm).

2.4. Các hoạt động khác

- Thành lập đội cờ đỏ kiểm tra trang phục và nề nếp của sinh viên khi đến lớp, vệ sinh lớp học.

- Tham gia các cuộc thi do Đoàn, Hội cấp trên phát động.

- Tích cực viết và sưu tầm tin tức và bài viết về tháng thanh niên cho chuyên mục bảng tin của LCĐ Khoa và website Khoa Nông - Lâm.

- Thực hiện ngày thứ 7 xanh với 100 sinh viên K52 và K53 trong Khoa đi dọn vệ sinh trong khuân viên trường (Áo đoàn + quần xẫm màu).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- BCH Liên chi xây dựng kế hoạch xin ý kiến của Chi bộ, BCN Khoa và báo cáo BCH Đoàn Trường, triển khai đến các chi đoàn nghiêm túc thực hiện.

- Thành lập Ban tổ chức các hoạt động tháng Thanh niên:

+ Đ/c Đặng Văn Công – Bí thư Liên chi – Trưởng ban

+ Đ/c Đinh Văn Thái – Chi đoàn GVCB – Phó ban

+ Đ/c Vũ Thị Thảo – Chi đoàn GVCB – Thành viên

+ Đ/c Nguyễn Văn Quý – Phó BT Liên chi – Phó ban thường trực

+ Đ/c Lường Văn Hai, Lò Thị Bon, Hà Thanh Duyên, Nguyễn Mai Linh, Nguyễn Mai Hương, Quàng Văn Phúc, Hoàng Thị Thúy - Ủy viên BCH Liên chi – Thành viên.

- Phân công nhiệm vụ:

Stt

Họ và tên

Nhiệm vụ

1

Đ/c Đặng Văn Công, Vũ Thị Thảo

Tổ chức sinh hoạt chính trị và giáo dục pháp luật

2

Đ/c Đinh Văn Thái

Đ/c Nguyễn Văn Quý

Tổ chức giải bóng đá nam sinh viên

3

Đ/c Lò Thị Bon

Cuộc thi tìm hiểu các môn Khoa học Mac – Lênin

4

Đ/c Nguyễn Mai Linh

Hoàng Thị Thúy

Chụp ảnh các hoạt động và viết tin, bài

5

Đ/c Nguyễn Mai Hương

Chuẩn bị hậu cần cho các hoạt động

6

Đ/c Quàng Văn Phúc

Phụ trách đội cờ đỏ kiểm tra thực hiện nề nếp và điểm danh sự tham gia của các chi đoàn trong các hoạt động.

7

Đ/c Lường Văn Hai

Hoạt động tình nguyện lao động dọn dẹp vệ sinh và ngày thứ 7 xanh.

8

Đ/c Hà Thanh Duyên

Cuộc thi tìm kiếm tài năng Tây Bắc; Cuộc thi tìm hiểu hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam (mỗi lớp K55 2 bài, nộp trước 25/3)

 V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện các hoạt động trích từ quỹ Liên chi và kinh phí từ hoạt động Hội thao của Khoa Nông – Lâm.

Trên đây là kế hoạch hoạt động tháng Thanh niên, kính đề nghị BCH Đoàn Trường, Chi Bộ Khoa Nông – Lâm, BCN Khoa Nông – Lâm tạo mọi điều kiện để Liên chi đoàn triển khai các hoạt động đúng thời gian và hiệu quả. Đề nghị các Chi đoàn trực thuộc tích cực tham gia và nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:

- Chi Bộ, BCN Khoa  Nông – Lâm (b/c)

- BCH Đoàn Trường (b/c)

- BCH Liên chi đoàn (chỉ đạo, lưu trữ)

- Các chi đoàn (thực hiện)

TM. BCH LIÊN CHI ĐOÀN

BÍ THƯ

  (Đã ký)

 

 Đặng Văn Công

  

CHI BỘ KHOA NÔNG – LÂM

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

Vũ Quang Giảng

Bài viết của tác giả: Đặng Văn Công - Bí thư Liên chi đoàn Khoa Nông - Lâm

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm