THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI THẢO QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Nhằm tạo diễn đàn để trao đổi thông tin, chia sẻ các vấn đề chuyên môn về hiện trạng Quản lý tài nguyên và Môi trường, góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực này tại địa phương; Tạo mối quan hệ giữa Nhà trường với các đơn vị quản lý chuyên trách của Tỉnh, tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực Quản lý tài nguyên và Môi trường.

Khoa Nông – Lâm trân trọng thông báo Kế hoạch tổ chức hội thảo Quản lý tài nguyên và Môi trường như sau:

 I. Thời gian, địa điểm

            - Thời gian: 8h, thứ bảy, ngày 25 tháng 04 năm 2015.

            - Địa điểm: Hội trường A2, Trường Đại học Tây Bắc.

II. Thành phần tham dự và khách mời

- Về phía Trường Đại học Tây Bắc: Đại diện BGH trường ĐHTB; Đại diện phòng QLKH&HTQT; Đại diện BCN Khoa Sử Địa, Khoa Sinh Hóa, các giáo viên giảng dạy các học phần cho Ngành QLTNMT; Khoa Nông – Lâm.

- Các đơn vị của tỉnh Sơn La: Sở Tài nguyên Môi trường; Đại diện Chi cục Môi trường; Đại diện Chi cục Lâm nghiệp; Chi cục Bảo vệ thực vật; Đại diện Công ty Môi trường đô thị Sơn La.

- Các đơn vị và các nhân có quan tâm.

III. Nội dung Hội thảo

Các báo cáo tại Hội thảo tập trung vào các vấn đề đang được quan tâm tại tỉnh Sơn La về lĩnh vực Quản lý tài nguyên và Môi trường do các đơn vị chức năng của Tỉnh và các giảng viên Khoa Nông Lâm, Sử Địa trình bày.

Vậy Khoa Nông – Lâm trân trọng thông báo tới các đơn vị và cá nhân trong và ngoài Nhà trường có quan tâm đến tham dự Hội thảo.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ: Nguyễn Tiến Chính – SĐT: 0942.369.887 – Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

                                                                                                            TM. BAN TỔ CHỨC 

                                                                                                             TRƯỞNG KHOA NÔNG – LÂM

                                                                                                                         (đã ký)

 

                                                                                                            TS. VŨ QUANG GIẢNG

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm