HỘI NGHỊ TỔNG KẾT DỰ ÁN SFIRIA NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN NĂM 2017

Sáng ngày 17 tháng 01 năm 2017, tại Phòng họp 2, Trường Đại học Tây Bắc, Dự án  “Hỗ trợ cải thiện thu nhập cho người nông dân thông qua tái thiết nông nghiệp tổng hợp khu vực đồi núi” – viết tắt là SFIRIAđã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Dự án năm 2016 và kế hoạch hoạt động Dự án năm 2017. 

Chi tiết: TẠI ĐÂY

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm