Phương thức canh tác nông nghiệp tại Tây Bắc: Thực trạng và đề xuất

Khu vực Tây Bắc của Việt Nam gồm 6 tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, khoảng 80% diện tích đất canh tác là đất dốc trồng cây công nghiệp, cây ăn quả và các loại cây hàng năm, trong đó chủ yếu là trồng ngô trên đất dốc.

Chi tiết: TẠI ĐÂY

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm