KẾ HOẠCH GIAO LƯU CHÀO MỪNG TẾT PUNPIMAY

Nhân dịp Tết Cổ truyền Bunpimay của Nước Cộng hòa DCND Lào, được sự nhất trí của Chi bộ, BCN Khoa Nông - Lâm, Liên chi đoàn Khoa Nông - Lâm xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng tết Bunpimay cho các lưu học sinh Lào đang học tập tại Khoa.

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

LCĐ KHOA NÔNG – LÂM

Số: ..../KH-LCĐ

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Sơn La, ngày ... tháng ... năm 2017

 

KẾ HOẠCH

GIAO LƯU CHÀO MỪNG TẾT PUNPIMAY

 

I. Mục đích

- Chào mừng Tết Punpimay của Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho các lưu học sinh Lào đang học tập tại Khoa Nông - Lâm.

- Tạo cơ hội giao lưu học hỏi và tăng cường tình đoàn kết giữa sinh viên Việt Nam với lưu học sinh Lào đang học tập tại Khoa.

II. Nội dung

1. Hoạt động giao lưu thể thao

- Lưu học sinh Lào và sinh viên Việt Nam đang học tập tại Khoa Nông – Lâm sẽ thành lập một đội bóng đá nam, một đội bóng đá nữ để tham gia thi đấu giao hữu.

Các đội thi đấu theo luật bóng đá 7 người hiện hành.

Ghi chú: Toàn bộ sinh viên tham gia cổ vũ, mặc trang phục áo đoàn.

- Thời gian: chiều chủ nhật (ngày 9/4/2017).

+ Từ 15h00 – 16h30: giao lưu bóng đá nữ.

+ Từ 16h30 – 17h30 giao lưu bóng đá nam.

- Địa điểm: sân bóng sau nhà D.

- Thành phần: Đại diện BCN Khoa, BCH Liên chi, BCH chi đoàn GVCB; tất cả sinh viên Lào và sinh viên Việt Nam đang học tập tại Khoa Nông – Lâm.

- Phân công nhiệm vụ:

+ Tập hợp đội bóng đá nữ sinh viên Lào: sinh viên La Văn - K55 ĐH Quản lý TN&MT.

+ Tập hợp đội bóng đá nữ sinh viên Việt Nam: sinh viên Hoàng Thị Hồng Ngọc – K55 ĐH Quản lý TN&MT.

+ Tập hợp đội bóng đá nam sinh viên Lào: sinh viên Tít Phông Mạ Chăn – K56 ĐH Nông học.

+ Tập hợp đội bóng đá nam sinh viên Việt Nam: sinh viên Lò Văn Mến – K56 ĐH QLTN&MT C.

+ Trọng tài: Thầy Hoàng Thành Bắc, Phạm Hoàng Đan.

+ Mượn sân bóng đá, gol, lưới, còi, bóng: Trần Đình Toàn – Bí thư chi đoàn GVCB.

+ Kẻ sân: sinh viên Trần Ngọc Thế - BCH Liên Chi

+ Chuẩn bị nước uống: Vũ Thúy Hằng – BCh Liên chi

+ Chuẩn bị 03 bàn sinh viên (mang ra sân bóng): Chi đoàn K56 ĐH Lâm sinh.

+ Điểm danh: Lò Văn Sinh – BCH Liên chi.

2. Giao lưu văn nghệ

- Thời gian: Tối chủ nhật (9/4/2017), bắt đầu từ 19h30.

- Địa điểm: Hội trường A2.

- Thành phần: Đại diện BCN Khoa, Chi bộ, BCH Công đoàn, BCH Chi đoàn GVCB, BCH Liên chi, BCH và BCS các lớp, 100% sinh viên Lào, các sinh viên trong đội văn nghệ, các sinh viên có bài trình bày.

Ghi chú: tất cả sinh viên mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình.

- Nội dung: Chia sẻ các nét văn hóa đặc sắc trong dịp Tết Punpimay của nước CHDCND Lào và Tết Nguyên Đán của Việt Nam; Giao lưu văn nghệ.

- Phân công nhiệm vụ:

+ Làm bài trình chiếu giới thiệu về Tết Punpimay: Luli – K56 ĐH QLTN&MT B.

+ Phụ trách tập luyện 4 tiết mục văn nghệ của Lưu học sinh Lào: Chăn Thạ Phon – K56 Đh QLTN&MT C.

+ Phụ trách tập luyện 4 tiết mục văn nghệ của sinh viên Việt Nam: Đặng Thị Thúy – BCH Liên Chi.

+ Chuẩn bị Hội trường (mượn hội trường, loa đài, míc, phông chữ, máy chiếu, máy tính): Trần Đình Toàn, Lò Văn Sinh và lớp K56 ĐH Chăn nuôi.

+ Làm giấy mời, mời đại biểu: Đặng Văn Công

+ Dẫn chương trình: Lò Thị Trang – K56 ĐH QLTN&MT C

Chương trình dự kiến

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

7h30 – 7h45

Ổn định tổ chức

Lò Văn Đức

7h45 – 8h05

Văn nghệ chào mừng (03 tiết mục)

01 Lào, 02 Việt Nam

8h05 – 8h10

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Lò Thị Trang

8h10 – 8h15

Phát biểu của đại diện BCN Khoa

Đại diện BCN Khoa

8h15 – 8h30

Trao quà của Khoa Nông – Lâm cho các lưu học sinh Lào nhân dịp tết Punpimay.

Đại diện BCN Khoa

8h30 – 8h50

Giới thiệu về nét văn hóa đặc trưng trong dịp tết Punpimay

Đại diện sinh viên Lào

8h50 – 9h15

Văn nghệ (03 tiết mục)

01 Việt Nam, 02 Lào

9h15 – 9h40

Trao đổi về những khó khăn của lưu học sinh Lào khi học tập tại Khoa Nông - Lâm

Toàn thể đại biểu

9h40 – 9h50

Công bố thành lập nhóm sinh viên hỗ trợ Lưu học sinh Lào

Đặng Văn Công

9h50 – 10h05

Văn nghệ (02 tiết mục)

01 Việt Nam, 01 Lào

10h05 – 10h10

Bế mạc

Đặng Văn Công

IV. Kinh phí

(Có dự trù chi tiết riêng)

V. Tổ chức thực hiện

- Liên chi đoàn lập kế hoạch trình BCN Khoa Nông – Lâm phê duyệt

- BCH Liên chi phân công nhiệm vụ cho các chi đoàn và triển khai kế hoạch đến sinh viên Lào và tất cả các sinh viên trong Khoa.

Trên đây là kế hoạch tổ chức giao lưu thể thao chào mừng Tết Punpimay cho lưu học sinh Lào. Kính đề nghị BCN Khoa Nông – Lâm xem xét phê duyệt.

 

BCN KHOA NÔNG – LÂM

 

 

 

 

TM. LIÊN CHI ĐOÀN

BÍ THƯ

 

 

 

ĐẶNG VĂN CÔNG

 

 

 Ricky Jean-Francois Authentic Jersey