Nghiệm thu việc thực hiện kế hoạch trồng cây khuôn viên nhà D

Thực hiện kế hoạch trồng cây khuôn viên nhà D (trong khuôn khổ các hoạt động tháng thanh niên - 3/2017), Liên chi đoàn đã tiến hành nghiệm thu phần việc của các chi đoàn, cụ thể như sau:

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

LIÊN CHI ĐOANKHOA NÔNG – LÂM

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 
   

 

Sơn La, ngày 3 tháng 4 năm 2017

 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU

V/v thực hiện kế hoạch trồng cây khuôn viên nhà D

 

Hôm nay, ngày 3 tháng 4 năm 2017 tại phòng 103 D – Khoa Nông – Lâm, chúng tôi gồm có:

1) Đặng Văn Công – Bí thư Liên chi

2) Trần Đình Toàn – Phó Bí thư Liên chi

3) Đặng Thị Thúy – UV BCH Liên chi, Bí thư Chi đoàn K56 ĐH QLTN&MT B.

4) Lò Văn Sinh - UV BCH Liên chi, Bí thư Chi đoàn K56 ĐH Chăn nuôi.

5) Quàng Văn Đức - UV BCH Liên chi, Bí thư CĐ K56 ĐH Lâm sinh.

6) Lèng Thị Hoa - UV BCH Liên chi, Bí thư CĐ K57 ĐH Chăn nuôi.

Tiến hành nghiệm thu việc thực hiện trồng cây trong khuôn viên nhà D của các chi đoàn, kết quả như sau:

 

STT

Lớp

Mức độ hoàn thành

Đề nghị

1

K56 ĐH Chăn nuôi

Đã trồng, tỷ lệ sống 80%

Trồng dặm, làm cỏ và tưới nước.

2

K57 ĐH QLTN&MT

Đã trồng, tỷ lệ sống 95%

Trồng bổ sung vào vị trí còn trống , tưới nước vị trí trước phòng 108D

3

K56 ĐH Nông học

Trồng lần 1 bị chết, đã trồng lại lần 2, tỷ lệ sống 100%

Tưới nước, làm cỏ

4

K54 ĐH Chăn nuôi

Đã trồng, tỷ lệ sống 40%

Trồng dặm, tưới nước

5

K57 ĐH BVTV

Đã trồng, tỷ lệ sống 70%

Trồng dặm, tưới nước

6

K54 ĐH BVTV

Đã trồng, tỷ lệ sống 10%

Trồng lại, tưới nước

7

K55 ĐH Nông học

Trồng lần 1 bị chết, đã trồng lại lần 2, tỷ lệ sống 100%

Làm cỏ, tưới nước

7

K57 ĐH Lâm sinh

Đã trồng, tỷ lệ sống 100%

Làm cỏ

8

K55 CĐ Lâm sinh

Chưa trồng

Trồng cây vào vị trí được phân công

9

K56 CĐ Lâm sinh

Chưa trồng

Trồng cây vào vị trí được phân công

10

K55 ĐH Quản lý

Đã trồng, tỷ lệ sống 80%

Trồng dặm và trồng tiếp vào vị trí còn trống (đã dọn đất đá), làm cỏ

11

K54 ĐH Lâm sinh

Đã trồng, tỷ lệ sống 20%

Trồng lại, tưới nước

12

K54 ĐH Nông học

Mới trồng ngày ¾, chưa xác định được tỷ lệ sống

Tưới tưới, trồng bổ sung vào vị trí còn trống, dọn sạch cỏ rác.

13

K54 ĐH QLTN&MT C

Đã trồng, tỷ lệ sống 80%

Trồng dặm và tưới nước

14

K56 ĐH QLTN&MTC

Đã trồng, tỷ lệ sống 95%

Trồng thêm vào các ô đất trống tiếp giáp tường phía sau phòng 101D, văn phòng Khoa, Khoa Thể Dục

15

K54 ĐH QLTN&MT A

Đã trồng

Trồng thêm vào các ô đất giáp tường phía sân bóng đá

16

K54 ĐH QLTN&MT B

Đã trồng

Trồng thêm vào các ô đất giáp tường phía sân bóng đá

17

K56 ĐH QLTN&MT A

Đã trồng và mới trồng bổ sung

Tưới nước, làm cỏ

18

K56 ĐH Lâm sinh

Đã trồng, tỷ lệ sống 90%

Trồng dặm, trồng bổ sung vào vị trí ô đất giáp tường phía sau phòng chờ và nhà vệ sinh

19

K56 ĐH BVTV

Đã trồng, sống 100%

Làm cỏ, tưới nước

20

K57 ĐH Chăn nuôi

Đã trồng, sống 100%

Làm cỏ, tưới nước

21

K55 ĐH Chăn uôi

Đã trồng, sống 100%

Làm cỏ, tưới nước

22

K55 ĐH Lâm sinh

Chưa trồng

Trồng cây vào vị trí được phân công (từ cổng kéo dài đến B5, kéo tiếp đến 111D)

 

Ghi chú: Các chi đoàn tiếp tục tưới nước và làm cỏ đảm bảo cây đã trồng mọc phủ kín đất tại vị trí được phân công; các chi đoàn chưa trồng và trồng dặm, trồng bổ sung đề nghị hoàn thành trước ngày 9/4/2017.  Sau thời hạn trên, chi đoàn nào chưa hoàn thành sẽ không được xếp phân loại đoàn viên cuối năm, không xét phát triển đảng và đề nghị Khoa có hình thức xử lý.

 

TM. LIÊN CHI ĐOÀN

BÍ THƯ

 

 

 

ĐẶNG VĂN CÔNG

 Ricky Jean-Francois Authentic Jersey