KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THĂM QUAN MÔ HÌNH KHỞI NGHIỆP VÀ HỌC TẬP KINH NGHIỆM KHỞI NGHIỆP

Nhằm chuẩn bị tốt cho việc tham gia cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp 2017 của Câu lạc bộ khởi nghiệp Trường Đại học Tây Bắc phát động, Liên chi đoàn Khoa Nông - Lâm xây dựng Kế hoạch Thăm quan mô hình và học tập kinh nghiệm khởi nghiệp, cụ thể như sau:

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

LIÊN CHI ĐOÀN KHOA NÔNG – LÂM

 Số:....KH-LCĐ

ĐOÀN TNCS HỒ CHI MINH

 

Sơn La, ngày....tháng....năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THĂM QUAN MÔ HÌNH KHỞI NGHIỆP

VÀ HỌC TẬP KINH NGHIỆM KHỞI NGHIỆP

 

Căn cứ Kế hoạch hoạt động của Liên chi đoàn khoa Nông – Lâm, năm học 2016 – 2017; Căn cứ tình hình triển khai cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp “Startup-Ideas” của Câu lạc bộ Sáng tạo Khởi nghiệp, Trường Đại học Tây Bắc; Căn cứ vào tình hình thực tiễn của đoàn viên, sinh viên khoa Nông – Lâm.

Liên chi đoàn lập kế hoạch tổ chức cho cán bộ đoàn trong Liên chi đi học tập mô hình khởi nghiệp và kinh nghiệm khởi nghiệp, cụ thể như sau:

I. Mục đích yêu cầu

1. Mục đích

- Tiếp nối tinh thần Khởi nghiệp của sinh viên Đại học Tây Bắc nói chung và sinh viên khoa Nông  - Lâm nói riêng sau “Diễn đàn khởi nghiệp dành cho sinh viên – thanh niên Tây Bắc” tổ chức ngày 29/10/2016.

          - Tạo điều kiện cho các cán bộ đoàn trải nghiệm thực tế và học tập kinh nghiệm khởi nghiệp từ các cựu sinh viên Trường Đại học Tây Bắc. Từ đó hình thành các ý tưởng khởi nghiệp tham gia cuộc thi và có định hướng khởi nghiệp trong tương lai.

- Là một trong các hoạt động trào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3.

2. Yêu cầu

- Kế hoạch cần xây dựng chi tiết, đầy đủ nội dung và phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện học tập, sinh hoạt của đoàn viên sinh viên Khoa Nông – Lâm.

- Các cán bộ đoàn tham gia với tinh thần nghiêm túc, tích cực, chủ động tiếp thu và học hỏi kinh nghiệm.

- Sau hoạt động “Thăm quan mô hình khởi nghiệp và học tập kinh nghiệm khởi nghiệp” mỗi cán bộ đoàn cần tổ chức sinh hoạt chi đoàn để chia sẻ những kiến thức thu nhận được và tuyên truyền cho đoàn viên trong chi đoàn về các cuộc thi khởi nghiệp.

II. Thành phần tham gia, thời gian, địa điểm

1. Thành phần tham gia (30 đồng chí)

1) BCH Liên chi: 09 đồng chí

2) Bí thư các chi đoàn: 18 đồng chí

3) Các đoàn viên có quan tâm và mong muốn tham gia: tối đa 3 đồng chí.

2. Thời gian tổ chức

- Ngày 18/3/2017 (cả ngày).

3. Địa điểm tham quan, học tập

1) Công ty Cổ phần Công nghệ cao Tabaco – Trần Anh Tuấn, cựu sinh viên khoa Nông – Lâm (Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La).

2) Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Sơn La – Vì Văn Bình, cựu sinh viên khoa Nông – Lâm  (Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La).

3) Mô hình khởi nghiệp từ Chương trình tu nghiệp sinh Isarel – Giàng A Dạy, cựu sinh viên khoa Kinh tế (Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La).

III. Nội dung chi tiết

1. Nội dung thăm quan, học tập

- Nghe các cựu sinh viên giới thiệu về quá trình khởi nghiệp, những thuận lợi, khó khăn và giải pháp giải quyết các khó khăn, bài học kinh nghiệm trong quá trình khởi nghiệp.

- Trực tiếp thăm quan các mô hình khởi nghiệp, mô hình sản xuất.

- Thảo luận với các cựu sinh viên và nghe các ý kiến từ vấn từ các cựu sinh viên về các ý tưởng khởi nghiệp.

2. Lịch trình cụ thể

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

7h00 – 7h30

Tập trung tại địa điểm xuất phát (nhà D), quán triệt tinh thần.

Đặng Văn Công

Lò Văn Sinh

7h30 – 8h30

Di chuyển đến xã Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La.

Trần Ngọc Thế

Quàng Văn Đức

8h30 – 11h00

Thăm quan học tập tại Mô hình khởi nghiệp từ Chương trình tu nghiệp sinh Isarel

Trần Đình Toàn

Đặng Thị Thúy

11h00 – 13h00

Ăn trưa và nghỉ trưa

Vũ Thúy Hằng, Lèng Thị Hoa

13h00 – 14h00

Di chuyển từ Mường Bon đến Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La

Lê Xuân Tùng, Tòng Thị Hợp

14h00 – 15h00

Thăm quan học tập tại Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Sơn La

Đặng Văn Công

15h00 – 16h00

Thăm quan học tập tại Công ty Cổ phần Công nghệ cao Tabaco

Trần Đình Toàn

16h00 – 17h00

Di chuyển về thành phố Sơn la và kết thúc chuyến thăm quan

Trần Ngọc Thế

Quàng Văn Đức

19/3 – 30/3/2017

Các Chi đoàn tổ chức sinh hoạt chia sẻ kết quả thu nhận được sau chuyến thăm quan, học tập và nộp các phiếu đăng ký dự thi

Các chi đoàn

*Ghi chú: Phương tiện di chuyển bằng xe máy do các thành viên tham gia tự chuẩn bị.

 3. Kinh phí thực hiện

STT

Nội dung chi

Số tiền

1

Chi kinh phí báo cáo giới thiệu và chia sẻ kinh nghiệm cho các đơn vị nơi đến thăm quan, học tập (200.000/đơn vị x 3 đơn vị)

600.000

2

Nước uống (20.000/người x 30 người)

600.000

3

Hỗ trợ phương tiện đi lại (50.000/xe x 15 xe)

750.000

4

Hỗ trợ kinh phí ăn trưa (50.000/người x 30 người)

1.500.000

5

TỔNG

3.450.000

(Bằng chữ: Ba triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng)

Trong đó:

- Kinh phí Liên chi đoàn: 2.950.000 đồng.

- Kinh phí đề nghị Đoàn trường hỗ trợ: 500.000 đồng.

IV. Tổ chức thực hiện

- Liên chi đoàn Khoa Nông – Lâm lập Kế hoạch xin ý kiến Chi bộ, BCN Khoa Nông Lâm và Đoàn trường Đại học Tây Bắc.

          - Các chi đoàn và cá nhân thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thăm quan mô hình khởi nghiệp và học tập kinh nghiệm khởi nghiệp cho các cán bộ đoàn của liên chi đoàn Khoa Nông – Lâm kính đề nghị Chi bộ khoa Nông – Lâm và Đoàn trường xem xét phê duyệt./.

 

Nơi nhận:

- Đoàn Trường(b/c);

- Chi bộ Khoa (b/c);

- Liên chi đoàn (t/h).

 

 

 

 

 

 

 

TM. LIÊN CHI ĐOÀN

BÍ THƯ

 

 

 

 

Đặng Văn Công

 

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH TÂY BẮC                             CHI BỘ KHOA NÔNG – LÂM