Kết quả vòng loại cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp 2017

Sau thời gian phát động cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp năm 2017, Liên chi đoàn Khoa Nông - Lâm đã tích cực chuẩn bị cho cuộc thi bằng nhiều hoạt động cụ thể.

Trong tổng số 107 bài dự thi thì có đến 36 bài dự thi của Liên chi đoàn Khoa Nông - Lâm. Trải qua vòng sơ loại, Liên chi đoàn Khoa Nông - Lâm xuất sắc khi có 7/10 ý tưởng được được lựa chọn vào vòng trong.

Danh sách các ý tưởng lọt vào vòng trong như trong file đính kèm.

Ban tổ chức đang hoàn thiện hướng dẫn chi tiết cho các tác gải trong top 10 xây dựng đề án chi tiết. cả 10 ý tưởng sẽ được gửi đi dự thi cuộc thi ý tưởng irnghieepj quốc gia do VCCI tổ chức.

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm