Tập huấn kỹ thuật phòng trừ sâu hại khoai lang

Dự án SFIRIA tổ chức tập huấn Kỹ thuật phòng trừ sâu hại khoai lang

 Chi tiết: Tại đây

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm