Thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển ĐH, CĐ năm 2018

Trường Đại học Tây Bắc thông báo mức điểm xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2018.

Chi tiết: Tại đây

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm