Tổ chức đào tạo cho sinh viên khóa K59 Đại học và Cao đẳng

Trường Đại học Tây Bắc thông báo thời gian tổ chức đào tạo cho sinh viên khóa K59 Đại học và Cao đẳng hệ chính quy năm học 2018 - 2019.

Chi tiết: Tại đây

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm