Danh sách trúng tuyển đợt 1

Trường Đại học Tây Bắc thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1, chúc mừng các bạn thí sinh đã trúng tuyển vào các ngành học của Khoa Nông - Lâm.

Chi tiết: Tại đây

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm