KHOA NÔNG LÂM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2018 – 2019

Thực hiện kế hoạch của Nhà trường, khoa Nông Lâm tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2018 – 2019  vào ngày 21/9/2018 tại phòng 103D – Khoa Nông Lâm. Điều hành hội nghị gồm có TS Vũ Quang Giảng – Trưởng khoa và ThS Đinh Văn Thái -  Phó chủ tịch Công đoàn BP Khoa; Tham dự hội nghị có 39 đại biểu là cán bộ, viên chức khoa Nông Lâm.

 

Hội nghị được tiến hành theo các nội dung cụ thể sau:

 

1. TS Vũ Quang Giảng – Trưởng khoa Nông Lâm báo cáo thực hiện kế hoạch năm học 2017 - 2018

 

Trong đầu năm học 2017-2018, tổng số cán bộ, giảng viên trong Khoa là 38; có 7 tiến sỹ, 31 thạc sỹ (3 NCS nước ngoài,  4 NCS trong nước), 5 kỹ sư và cử nhân. Số lượng sinh viên trong Khoa là 593, được biên chế trong 22 lớp.

 

1.1. Công tác chính trị, tư tưởng

 

Cán bộ, giảng viên Khoa Nông-Lâm đều tin tưởng vào sự lãnh đạo của Nhà trường, của Khoa; cùng chia sẻ những khó khăn của Nhà trường; phấn đấu rèn luyện bản lĩnh chính trị, tác phong của người cán bộ viên chức; hướng tới mục tiêu đưa Khoa Nông-Lâm ngày càng phát triển.

 

1.2. Công tác của giảng viên

 

1.2.1. Công tác giảng dạy và hoạt động đào tạo

 

Các học phần giảng dạy cơ bản hoàn thành theo kế hoạch năm học 2017 – 2018.

 

Nhiều hoạt động Seminar chuyên môn được thực hiện, năm 2017 - 2018 có 102 buổi Seminar chuyên môn cấp Khoa và cấp bộ môn được thực hiện.

 

Trong năm học 2017 -2018, đã và đang tiến hành điều chỉnh chương trình chi tiết từng môn học theo chỉ đạo của Nhà trường; tập chung xây dựng và mở thêm ngành Quản lý Tài nguyên rừng.

 

Công tác cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm được chú trọng nhằm hướng dẫn sinh viên trong các hoạt động học tập và rèn luyện.

 

1.2.2. Công tác nghiên cứu khoa học

 

Trong năm học 2016-2017, các giảng viên cán bộ của khoa Nông Lâm thực hiện nhiều công trình nghiên cứu khoa học, cụ thể:

 

- Số lượng đề tài, dự án cấp Bộ 06, cấp tỉnh 01, đề tài nhánh của chương trình Tây Bắc 01, đề tài nhánh cấp Nhà nước 01, đề tài cấp Trường 11.

 

- Số lượng đề tài các cấp đã nghiệm thu: cấp tỉnh 01, cấp Bộ 03, cấp Trường 0. Kết quả  nghiệm thu: Xuất sắc 1, Giỏi1, Đạt 2.

 

- Số bài báo khoa học của giảng viên được đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế 12 bài.

 

1.2.3. Hợp tác quốc tế

 

Trong năm học 2017-2018, nhiều cán bộ, giảng viên trong Khoa tiếp tục thực hiện dự án “Hỗ trợ cải thiện thu nhập của người nông dân thông qua tái thiết nông nghiệp tổng hợp khu vực đồi núi” do tổ chức NPO-IFPaT hỗ trợ. Các kết quả thực hiện dự án năm đầu tiên đạt kết quả tốt, Dự án tiếp tục thực hiện hoạt động vụ đông năm 2017 và 2018.

 

Tham gia tích cực vào dự án Úc cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực (Aus4skills). Đến nay, Khoa đã cử 3 giảng viên tham gia các khóa đào về “Hành trình lãnh nữ”, “Xây dựng chương trình đào tạo –SCA4”, “Đào tạo lãnh đạo” tại Việt Nam và Úc. Ngoài ra, Khoa còn làm việc với chuyên gia các trường đại học đến thăm Khoa như: Trường Đại học La Trobe, Trường  Đại học Queensland (UQ), Trường  Đại học công nghệ Queensland (QUT); đã cử nhiều giảng viên tham dự các Hội thảo khoa học do dự án tài trợ.

 

1.3. Công tác học tập, NCKH của sinh viên

 

1.3.1. Học tập của sinh viên

 

            Kết quả học tập học kỳ I của593 sinh viên như sau: Xuất sắc 15 sinh viên (2,53%), giỏi 25 sinh viên (4,22%), khá 75 sinh viên (12,65%), trung bình 478 sinh viên (80,61%). Ngoài 593 sinh viên trong 22 lớp  Khoa quản lý, còn một số lượng nhiều sinh viên các khóa từ 54 trở về trước và sinh viên bỏ học dài ngày hoặc bỏ học còn trong hệ thống còn nợ môn, cụ thể có 42 sinh viên thuộc diện cảnh báo học tập, 118 sinh viênchậm tiến độ 20 tín chỉ và 67 sinh viên chậm tiến độ 40 tín chỉ.

 

1.3.2. Công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên

 

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường:

 

Trong năm 2017-2018, Khoa Nông-Lâm đã tổ chức Hội nghị sinh viên NCKH cho sinh viên.

 

Kết quả có 06 đề tài cấp Trường đang thực hiện với 22 sinh viên tham gia. So với năm học 2016-2017 số lượng đề tài cấp Trường năm 2017-2018 giảm 02 đề tài. Đến nay, các đề tài đang hoàn thiện và sẽ nghiệm thu trong tháng 6/2018.

 

Đánh giá chung: Nhìn chung số sinh viên khoa Nông- Lâm rất tích cực tham gia thực hiện các đề tài, các giảng viên chịu khó tìm các nguồn kinh phí cũng như tạo mọi điều kiện để hướng dẫn sinh viên. Mặc dù vậy, do số lượng sinh viên ngày càng ít và số lượng sinh viên đủ điều kiện về điểm số rất ít. Bên cạnh đó điều kiện cơ sở vật chất và địa điểm tiến hành thí nghiệm không có do đó rất khó khăn cho việc thực hiện đề tài. Về chất lượng các đề tài, đa số các đề tài đều có chất lượng khá và giỏi.

 

1.4. Công tác đoàn thể

 

- Công đoàn khoa luôn thực hiện tốt Quy chế dân chủ (QCDC) trong đơn vị. Tham gia ý kiến vào các quy chế, quy định, kế hoạch của Nhà Trường và của Khoa vv…Công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công đoàn viên được thực hiện chu đáo. Thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu bổ ích để tăng cường hiểu biết giữa các đoàn viên, củng cố mối đoàn kết tập thể. Tổ chức tọa đàm kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20.10, ngày 8.3, ngày quốc tế thiếu nhi 1.6 như tham gia giải thể thao của công đoàn Trường phát động.

 

- Liên chi đoàn: Thực hiện các nhiệm vụ do Chi bộ, BCN Khoa Nông – Lâm và Đoàn trường Đại học Tây Bắc giao; chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai một số hoạt động của Liên chi đoàn theo kế hoạch năm học.

 

1.5. Công tác lãnh, chỉ đạo đơn vị

 

          Để điều hành các hoạt động của đơn vị, Khoa đã phân công cụ thể nhiệm vụ và trách nhiệm cho các đồng chí lãnh đạo khoa. Chỉ đạo các bộ môn, các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch chi tiết và thực hiện  ngay từ đầu năm học.

 

Lãnh, chỉ đạo sát xao công tác mở ngành và điều chỉnh chương trình đào tạo. Kết quả trong năm học 2017-2018, đã mở được mã ngành đào tạo đại học ngành Quản lý Tài nguyên rừng; điều chỉnh 5 bộ chương trình đào tạo.

 

            Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát các tổ, bộ môn, các tổ chức đoàn thể trong Khoa thực hiện kế hoạch năm học.     Tổ chức các cuộc họp cán bộ chủ chốt gồm lãnh đạo Khoa,  bộ môn, đoàn thanh niên và công đoàn vào đầu tuần để đánh giá các hoạt động tuần trước và triển khai thực hiện nhiệm vụ trong tuần theo kế hoạch và triển khai những công việc của Trường giao cho.

 

            Triển khai các văn bản bằng Email đến các đơn vị trực thuộc Khoa.

 

1.6. Các công tác khác

 

            Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được Khoa chú trọng. Hội thao cấp khoa được tổ chức trong tháng 9 và tháng 10 năm 2017, trong đó tổ chức các nội dung về bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng chuyền nam, nữ, giải cầu lông nam và nữ... Các nội dung đều được triển khai đúng kế hoạch và đạt kết quả tốt.

 

Đã tổ chức cho sinh viên luyện tập và tham gia hội thao cấp Trường trong học kỳI năm học 2017-2018 với các hoạt động như: tham gia giải bóng đá nam, nữ sinh viên cấp trường; giải bóng chuyền nam, nữ sinh viên cấp trường vv. Kết quả: đội bóng đá nam sinh viên đạt giải nhì, đội bóng đã nữ sinh viên đạt giải nhì; đội bóng chuyền nam sinh viên đạt giảinhì; Cầu lông đôi nam giải nhì; Cầu mây đôi nam giải nhất; chạy 100 m nữ giải nhất, chạy 1500 m nam giải nhất, nhảy cao nam giải nhất.

 

Tổ chức luyện tập đội văn nghệ tham gia Hội diễn cấp trường trong học kỳ 2. Kết quả đội văn nghệ Khoa đạt giải 3.

 

Các giảng viên Khoa Nông -Lâm tích cực tham gia các hoạt động thể thao. Trong đó tham gia giải bóng chuyền nữ giảng viên cán bộ. Đội bóng đá nam tham gia giải bóng đá cấp Trường và đạt giải ba.

 

- Về công tác sinh viên: tăng cường vai trò của giáo viên chủ nhiệm giúp đỡ sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện. Phần lớn SV khoa Nông- Lâm có ý thức chấp hành kỷ luật tốt, tuy nhiên vẫn có một số sinh viên vi phạm kỷ luật, cụ thể là trong năm học 2017-2018 ở kỳ thi kết thúc học kỳI có 15 sinh viên vi phạm quy chế thi và bị kỷ luật ở mức cảnh cáo; 3 sinh viên bị khiển trách. Có 01 sinh viên Lào bị đình chỉ học tập 1 năm do vi phạm quy chế học sinh, sinh viên. Kết quả xét điểm rèn luyện học kỳI như sau: Số sinh viên đạt loại xuất sắc 17 sinh viên (2,87%); loại tốt 88 sinh viên (14,84%), loại khá 466 sinh viên (78,58%), loại trung bình 21 sinh viên (3,54%); loại yếu 01 sinh viên (0,17%).

 

Công tác xét chế độ chính sách cho sinh viên được tiến hành kịp thời. Trong học kỳ I năm học 2017-2018, toàn khoa Nông Lâm có 317 sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội, 284 sinh viên được giảm học phí;52 sinh viên được hỗ trợ chi phí học tập và có 39 sinh viên được hưởng học bổng khuyến khích học tập.

 

 Phối hợp với Phòng Công tác Chính trị và Quản lý người học tổ chức Hội nghị hướng nghiệp cho sinh viên. Phối hợp với công ty OLECO giới thiệu cho 07 sinh viên tham gia làm hồ sơ thực tập sinh tại Israel

 

2. TS Vũ Quang Giảng – Trưởng khoa Nông Lâm trình bày kế hoạch năm học 2017 - 2018

 

2.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

 

- Triển khai công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho giảng viên và sinh viên qua hoạt động Webside, qua các hoạt động tập thể, gắn với việc thực hiện chỉ thị 05  ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số 01-QĐ/TW ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” học tập đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

- Chỉ đạo, lập kế hoạch cá nhân theo trong năm học.

 

- Duy trì và tổ chức sinh hoạt các đơn vị trong Khoa với tinh thần đề cao hiệu quả, nâng cao chất lượng và tránh hình thức, lãng phí thời gian.

 

- Trong công tác phê bình và tự phê bình, luôn nêu cao tinh thần thiện chí và xây dựng, vì sự tiến bộ thực sự của đồng nghiệp, đồng chí và tổ chức. Phát huy dân chủ, đánh giá khách quan thành tích và hạn chế mỗi cá nhân và đơn vị.

 

2.2. Công tác chuyên môn

 

2.2.1. Công tác đào tạo

 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo năm học phù hợp với các chuyên ngành đào tạo; đảm bảo chất lượng chuyên môn, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

 

- Lãnh đạo Khoa lập kế hoạch và chỉ đạo các Bộ môn trực thuộc xây dựng và chỉnh sửa chương trình đào tạo; tổ chức hội thảo xây dựng chương trình đào tạo.

 

- Phân công cán bộ giảng dạy phù hợp với chuyên môn.Phối hợp cùng phòng Đào tạo Đại học trong công tác mời thỉnh giảng môn học đặc thù.

 

- Xây dựng các bộ giáo trình, tài liệu tham khảo, bài giảng điện tử, hoàn thiện các bộ ngân hàng đề phục vụ cho công tác đào tạo.

 

-Phối hợp với các cơ sở ngoài trường và các trung tâm của Nhà trường thực hiện tốt công tác thực hành môn học, rèn nghề, thực tập.

 

-Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hành, thực tập sát với từng học phần và thời gian Triển khai công tác thực hành, thực tập trong phòng thí nghiệm.

 

- Cải tiến phương pháp giảng dạy nâng cao chất lượng chuyên môn, chất lượng các giờ dạy.

 

- Tăng cường công tác đánh giá giờ dạy, Seminar chuyên môn ở các bộ môn.

 

2.2.2. Công tác khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế

 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ ngay từ đầu năm học.  Tăng cường mở rộng mối quan hệ hợp tác với các trường đại học, các viện nghiên cứu, các tổ chức hoạt động khoa học công nghệ ở Trung ương và địa phương, trong nước và nước ngoài để tận dụng cơ hội nâng cao năng lực nghiên cứu.

 

-Tích cực thu hút các nguồn tài trợ thực hiện các chương trình, dự án Khoa học và chuyển giao công nghệ tại địa phương.

 

- Định hướng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho giảng viên và sinh viên cho phù hợp với chuyên môn đào tạo và thực tiễn của vùng miền.Tổ chức các buổi hội thảo chia sẻ thông tin khoa học cho giảng viên và sinh viên.

 

- Phát động phong trào nghiên cứu khoa học các cấp của giảng viên và sinh viên trong Khoa. Tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học của sinh viên.

 

- Khuyến khích giảng viên viết bài báo khoa học đăng tải trên các Tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước và quốc tế. Khuyến khích các giảng viên tham gia các hội thảo trong nước và quốc tế.

 

2.3. Công tác lãnh, chỉ đạo đơn vị                          

 

- Lãnh đạo Khoa cùng với Ban chi ủy kiện toàn đội lãnh đạo các bộ môn. Phân công  nhiệm vụ phù hợp cho các đồng chí lãnh đạo Khoa, bộ môn và cán bộ, giảng viên.

 

            - Định hướng xây dựng kế hoạch hoạt động của đơn vị cho phù hợp với chuyên môn và phù hợp với thực tiễn.

 

            - Cụ thể hóa các Quy định, Quy chế của Nhà trường cho phù hợp với đặc thù hoạt động của Khoa Nông-Lâm.

 

            - Tăng cường công tác đối ngoại, thu hút nguồn lực phục vụ công tác chuyên môn (đào tạo và nghiên cứu khoa học) của Khoa.

 

            - Phối hợp với các phòng, ban, trung tâm của Nhà trường và các đơn vị ở ngoài trường để thực hiện tốt kế hoạch hoạt động.

 

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát các tổ, bộ môn, các tổ chức đoàn thể trong Khoa thực hiện kế hoạch năm học.

 

- Tăng cường lãnh đạo đoàn thanh niên trong các hoạt động phong trào, hoạt động chuyên môn, hoạt động nghề nghiệp cũng như công tác giáo dục đạo đức lối sống cho sinh viên. Lãnh đạo công đoàn thực hiện tốt chức năng tham gia xây dựng và giám sát thực hiện kế hoạch năm học.

 

 - Tổ chức các cuộc họp cán bộ chủ chốt gồm lãnh đạo Khoa, bộ môn, đoàn thanh niên và công đoàn vào đầu tuần để đánh giá các hoạt động tuần trước và triển khai thực hiện nhiệm vụ trong tuần theo kế hoạch và triển khai những công việc của Trường giao cho.

 

2.4. Các công tác khác                   

 

2.4.1.  Công tác Quản lý sinh viên

 

            - Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ.Chủ động xây dựng kế hoạch quản lý sinh viên ngay từ đầu năm học theo đặc thù của Khoa.

 

            - Duy trì và nâng cao chất lượng công tác giáo viên chủ nhiệm, phát huy tinh thần trách nhiệm đối với lớp. Tăng cường sự quan tâm giúp đỡ đối với sinh viên Lào.

 

            - Nắm bắt kịp thời những diễn biến trong sinh viên. Khen thưởng, động viên những sinh viên có  kết quả rèn luyện tốt, xử  lý kỷ luật nghiêm minh những sinh viên vi phạm quy chế.

 

            - Phối hợp chặt chẽ với các phòng chức năng, công đoàn, đoàn thanh niên trong công tác quản lý sinh viên.

 

2.4.2. Công tác hoạt động phong trào

 

- Tổ chức hội thao cấp khoa cho sinh viên trong học kỳ I; tham gia hội diễn cấp trường trong học kỳ II;

 

- Duy trì luyện tập thường xuyên đội bóng đá nam cán bộ, giảng viên.

 

-Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao theo kế hoạch của các đoàn thể trong nhà trường.

 

- Thành lập các đội văn nghệ, đội tuyển thể thao. Có kế hoạch hoạt động, tập luyện thường xuyên, tránh tình trạng bị động.

 

2.4.3. Công tác quản lý cơ sở vật chất

 

- Sử dụng có hiệu quả các tài sản, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu

 

- Quản lý tốt dụng cụ thực tập thực địa.

 

- Quản lý tốt các thiết bị văn phòng, điện nước vv... theo đúng quy trình. Kịp thời báo đơn vị chức năng khi có sự cố.

 

-Bảo quản và sử dụng hiệu quả các trang thiết bị hiện đang có, không để xẩy ra tình trạng cháy nổ tại khu vực Nhà Nông - Lâm, sử dụng tiết kiệm điện nước và các vật tư thực hành.

 

3. Hội nghị nghe một số báo cáo tham luận bằng văn bản

 

TS Đào Nhân Lợi – Trưởng bộ môn Lâm học tham luận về vấn đề công tác đào tạo; ThS Bùi Thị Sửu – Phó trưởng bộ môn Nông học tham luận về công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; ThS Đặng Văn Công – Bí thư Liên chi tham luận về hoạt động kết nối cộng đồng

 

4. Ký kết giao ước thi đua giữa Công đoàn và Chính quyền

 

5. Bầu đại biểu tham dự hội nghị CBVC trường Đại học Tây Bắc

 

            Hội nghị nhất trí 14 đồng chí tham dự hội nghị CBVC trường Đại học Tây Bắc.

 

6. TS. Vũ Quang Giảng tổng kết hội nghị

 

Cán bộ, viên chức khoa Nông Lâm cần củng cố tinh thần làm việc, nâng cao chất lượng đào tạo; Thông qua các chỉ tiêu phấn đấu và phương thức hoạt động trong năm 2018 – 2019.

Đinh Văn Thái - Phó CT Công đoàn Bộ phân Khoa Nông - Lâm

Ban Thông tin website Khoa Nông - Lâm