Đại hội Chi đoàn GVCB Khoa Nông - Lâm, nhiệm kỳ 2018 - 2019

Để đánh giá đúng những kết quả hoạt động của Chi đoàn CBGV  trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra những mặt hạn chế, yếu kém từ đó đề ra những biện pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới, nhằm xây dựng tổ chức chi đoàn thực sự vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của đông đảo công đoàn viên trong chi đoàn. Thực hiện theo Kế hoạch của liên chi đoàn khoa Nông Lâm về việc tổ chức Đại hội chi đoàn CBGV nhiệm kỳ 2018 - 2019, Ban Chấp hành Chi đoàn CBGV Khoa Nông Lâm đã tiến hành đại hội vào 15h ngày 02/10/2018 tại phòng 103D nhằm báo cáo kết quả hoạt động chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2018, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2019. 

Đại hội diễn ra với sự tham gia của thầy giáo, Tiến sĩ Vũ Quang Giảng bí thư chi bộ, trưởng khoa Nông Lâm. Đồng chí Đoàn Thị Thùy Linh chủ tịch công đoàn bộ phận khoa Nông Lâm, Đồng chí  Đặng Văn Công bí thư liên chi đoàn khoa Nông Lâm.

Đại hội đã được nghe báo cáo của BCH về công tác nhiệm kỳ 2017 – 2018, phương hướng hoạt động năm 2018 – 2019, đồng thời nghe một số tham luận của các thành viên trong chi đoàn, Sự góp ý chỉ đạo của Thầy Vũ Quang Giảng, Đồng chí Đặng Văn Công.

Thông qua đại hội cũng đã tiến hành bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới với nhiều hi vọng mới. Đại hội diễn ra đúng trình tự, kết thúc tốt đẹp vào hồi 17h30 cùng ngày.

Trần Anh Tuấn - Bí thư CĐ GVCB

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm