Hoạt động chào mừng ngày 20/10 của Chi đoàn GVCB Khoa Nông - Lâm

Hướng tới kỉ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/1930 – 20/10 2018 được sự nhất trí của chi bộ khoa Nông Lâm. Chi đoàn cán bộ giảng viên khoa Nông Lâm đã tiến hành hoạt động đánh bóng chuyền giao lưu giữa các tổ bộ môn trong khoa.

Các tổ bộ môn trong khoa chia thành 3 liên quân gồm: Liên quân bộ môn Lâm học và bộ môn Sinh học ứng dụng;  Liên quân khối văn phòng và bộ môn Nông học; Liên quân bộ môn Quản lý tài nguyên và bộ môn Chăn nuôi thú y. Hoạt động diễn ra với sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của tất cả các công đoàn viên tham gia thi đấu và cổ vũ. Kết thúc hoạt động liên quân bộ môn Lâm học và bộ môn Sinh học ứng dụng đã vinh dự dành giải nhất.

Trần Anh Tuấn - Bí thư CĐ GVCB

Ban Thông tin website Khoa Nông - Lâm