Bộ môn Chăn nuôi thú ý tổ chức góp ý đề cương cho sinh viên trước khi đi thực tập tốt nghiệp

Ngày 10/1/2019 tại phòng 103D đã diễn ra buổi góp ý hoàn thiện đề cương của Bộ môn Chăn nuôi thú y cho sinh viên K56 Chăn nuôi. Buổi góp ý có sự tham gia của các thầy cô trong bộ môn và tập thể lớp sinh viên K56 Chăn nuôi.

Sinh viên trình bày tóm tắt đề cương trước các thầy/cô Bộ môn

Thực tập chuyên môn cuối khóa là học phần quan trọng, cung cấp cho sinh viên ngành Chăn nuôi kỹ năng cơ bản trong việc hành nghề chăn nuôi như làm các kỹ thuật chăn nuôi, thú y cơ bản như chăm sóc nuôi dưỡng gà, lợn, bò, thỏ, thực hành các kỹ năng sử dụng thuốc và vacxin trong chăn nuôi; thực hiện các thao tác về thức ăn chăn nuôi....

Sau cả ngày làm việc, bộ môn đã góp ý cho 20 đề cương, từ đó giúp các bạn sinh viên có được những chuẩn bị  về mặt lý thuyết để có thể hoàn thiện thực tập chuyên môn cuối khóa một cách tốt nhất.

Đặng Thị Thúy Yên - Trưởng Bộ môn Chăn nuôi thú y

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm