Display # 
Title Author Hits
Chương trình tài trợ trực tiếp DAD Written by đặng văn công 96
Kế hoạch tập huấn kỹ năng mềm cho sinh viên Written by đặng văn công 83
Cuộc thi ý tưởng tái chế năm 2017 - 2018 Written by đặng văn công 105
Cuộc thi ý tưởng tái chế năm học 2017 - 2018 Written by đặng văn công 69
Hội thảo tổng kết Dự án SFIRIA Written by đặng văn công 54
Hoạt động đánh giá cuối kỳ Dự án SFIRIA Written by đặng văn công 65
Đánh giá cuối kỳ Dự án SFIRIA Written by đặng văn công 47
Hội thảo mô hình trồng rau, khoai an toàn Written by đặng văn công 46
Tập huấn kỹ thuật phòng trừ sâu hại khoai lang Written by đặng văn công 40
Kết quả vòng loại cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp 2017 Written by đặng văn công 441
 Ricky Jean-Francois Authentic Jersey