Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
HỘI NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN K54 KHOA NÔNG LÂM NĂM HỌC 2013 - 2014 Viết bởi Đặng Văn Công 1303
Kiểm tra đánh giá dự án: “Khắc phục các trở ngại về kỹ thuật và thị trường để phát triển chăn nuôi bò thịt có lãi tại vùng Tây Bắc Việt Nam” Mã dự án: LPS/2008/049 Viết bởi Đặng Văn Công 1315
ĐAU THƯƠNG NHƯNG VẪN SÁNG NGỜI NIỀM TIN Viết bởi Đặng Văn Công 1444
Thông báo V/v Tập huấn về các phương pháp nghiên cứu về dịch bệnh trên gia cầm Viết bởi Đặng Văn Công 1994
SINH VIÊN THAM GIA THỰC TẬP TRONG DỰ ÁN AGB/2008/002 NHẬN TÀI TRỢ TỪ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUEENSLAND (AUSTRALIA) Viết bởi Đặng Văn Công 2086
TẬP HUẤN PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ NĂNG VIẾT BẢN THẢO BÀI BÁO BẰNG TIẾNG ANH ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ QUỐC TẾ Viết bởi Đặng Văn Công 1689
THÔNG BÁO THỜI GIAN TẬP HUẤN Viết bởi Đặng Văn Công 1711
SEMINAR CHIA SẺ KINH NGHIỆM NGHIÊN CỨU VỀ CANH TÁC ĐẤT DỐC TẠI TÂY BẮC VIỆT NAM Viết bởi Đặng Văn Công 2068
NHÂN GIỐNG CỦ MÀI BẰNG HẠT, THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN (phần 1) Viết bởi Đặng Văn Công 3062
SEMINAR NGHIÊN CỨU VỀ XÓI MÒN ĐẤT TẠI TÂY BẮC VIỆT NAM Viết bởi Đặng Văn Công 3069