Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
HỌP BAN ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN NÔNG LÂM KẾT HỢP CHO SINH KẾ CỦA NÔNG HỘ NHỎ TẠI TÂY BẮC, VIỆT NAM Viết bởi Đặng Văn Công 3110
NHỮNG KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CỦ MÀI (bài 1) Viết bởi Đặng Văn Công 2197
THÔNG BÁO (V/v đề xuất đề tài, dự án thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới, thực hiện năm 2014) Viết bởi Đặng Văn Công 2337
HỘI THẢO VIỆT NAM - NHẬT BẢN VÀ MỘT SỐ DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT CỦA JICA NHẬT BẢN TẠI TÂY BẮC Viết bởi Đặng Văn Công 1400
HỘI THẢO VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU CỦA DỰ ÁN VỚI JICA Viết bởi Đặng Văn Công 1063
KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA NHÓM NẤM VỚI CHUYÊN GIA NGÔ XUÂN NGHIỄN Viết bởi Đặng Văn Công 1148
ÂM VANG THÁNG TƯ Viết bởi Đặng Văn Công 1146
Dự án JICA - Kết quả thực hiện các hoạt động quý I và kế hoạch công tác quý II năm 2013 Viết bởi Đặng Văn Công 1150
KẾT QUẢ NGÀY LÀM VIỆC ĐẦU TIÊN CỦA NHÓM NẤM VỚI CHUYÊN GIA NGÔ XUÂN NGHIỄN Viết bởi Đặng Văn Công 1201
TẾT BUNPIMAY CỦA SINH VIÊN LÀO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Viết bởi Đặng Văn Công 1257