Thông báo đề xuất đề tài NCKH của sinh viên năm 2019 - 2020

Chi tiết xem file đính kèm.

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm

Attachments:
Download this file (CVĐi-315-TB-khcn-28-3-19.pdf)CVĐi-315-TB-khcn-28-3-19.pdf[ ]1807 kB