Kết luận tại cuộc họp Ban Quản lý Dự án với Lãnh đạo các Nhóm Nghiên cứu và 11 Chủ nhiệm đề tài về việc triển khai các hoạt động Dự án

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 5/5/2014, Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án (PMU) kết luận một số nội dung sau:

Xem tiếp...

Kết luận tại cuộc họp Ban quản lý Dự án với 11 chủ nhiệm đề tài về việc triển khai các nội dung công việc trong năm 2014.

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 31/3/2014 giữa Ban Quản lý Dự án với 11 chủ nhiệm đề tài, lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đã thống nhất kết luận một số nội dung sau:

Xem tiếp...

HỘI NGHỊ KẾ HOẠCH NĂM 2014 DỰ ÁN TBU-JICA

Sáng ngày 22/2/2014 tại phòng họp 2, Nhà điều hành Trường Đại học Tây Bắc đã diễn ra Hội nghị kế hoạch năm 2014 Dự án TBU –JICA  “Nâng cao năng lực Trường Đại học Tây Bắc góp phần phát triển bền vững vùng nông thôn khu vực Tây Bắc”.

Xem tiếp...

THẢO LUẬN GÓP Ý NỘI DUNG NĂM 2014 CHO 11 NHÓM NGHIÊN CỨU

Trong 3 ngày 18-20/2/2014 tại phòng họp 5, Trường Đại học Tây Bắc Dự án TBU-JICA đã tổ chức các buổi thảo luận góp ý cho nội dung năm 2014 cho 11 nhóm nghiên cứu. Tham gia góp ý cho các nhóm có Giáo sư Nishimura – cố vấn trưởng Dự án, TS. Đoàn Đức Lân – Giám đốc Dự án, TS. Vũ Quang Giảng – Quản lý Dự án, Ths. Nguyễn Tiến Chính – Trưởng nhóm nghiên cứu cùng các thành viên của các tổ tư vấn cho từng nhóm nghiên cứu và các giảng viên quan tâm.

Xem tiếp...

Hội nghị tổng kết Dự án TBU-JICA năm 2013

Sáng ngày 20/1/2013 tại phòng họp 2, Trường Đại học Tây Bắc diễn ra Hội nghị tổng kết Dự án TBU-JICA năm 2013. Đến dự Hội nghị về phía các đối tác Nhật Bản có Giáo sư Nishimura – cố vấn trưởng Dự án, Ông Hideo Ito – điều phối viên Dự án phía Nhật Bản, về phía Việt Nam các thành viên BQLDA TBU-JICA, đại diện Khoa Nông – Lâm, đại diện Trung tâm NCTNNLN Tây Bắc và toàn thể các giảng viên cán bộ Khoa Nông – Lâm.

Xem tiếp...