Kế hoạch thực hiện công tác quý IV năm 2013 Dự án “Nâng cao năng lực Trường Đại học Tây Bắc, góp phần phát triển nông thôn bền vững khu vực Tây Bắc”

Thực hiện các hoạt động Dự án, Ban Quản lý Dự án đã thảo luận với các chuyên gia JICA thống nhất các hoạt động trọng tâm trong quý IV năm 2013:

Xem tiếp...

Báo cáo Kết quả thực hiện các hoạt động Quý III năm 2013, Dự án “Nâng cao năng lực Trường Đại học Tây Bắc, góp phần phát triển nông thôn bền vững khu vực Tây Bắc”

Trong Quý III năm 2013, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu Trường Đại học Tây Bắc cùng sự hỗ trợ từ Văn phòng JICA Việt Nam và các chuyên gia Nhật Bản, các đối tác Khoa Nông Lâm phối hợp với Ban QLDA thực hiện hoạt động trong khuôn khổ Dự án theo Ma trận (PDM) và Kế hoạch hoạt động Dự án (PO), kết quả đạt được:

Xem tiếp...

LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY TAKII

Sáng ngày 19/9/2013 tại Phòng họp 2 Trường Đại học Tây Bắc đã diễn ra buổi làm việc với Công ty Takii (Nhật Bản). Tham dự buổi làm việc về phía Công ty Takii có Ông Wannabe – Giám đốc bộ phận sản xuất, Ông Nobuyki Tayama – Giám đốc phụ trách dự án, Bà Phạm Quỳnh Khanh – Trưởng văn phòng đại diện tại Hà Nội; về phía Dự án TBU-JICA có Ông Hideo Ito – Điều phối viên Dự án phía Nhật Bản; về phía Trường Đại học Tây Bắc có TS. Đoàn Đức Lân – Phó Hiệu Trưởng – Giám đốc Dự án TBU-JICA, đại diện Phòng QLKH&HTQT, đại diện Khoa Nông Lâm, Đại diện Trung tâm NCKH&CGCN, Đại diện Trung tâm NCTNNLN Tây Bắc, một số giảng viên cán bộ liên quan.

Xem tiếp...

TẬP HUẤN PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CÓ SỰ THAM GIA

Từ ngày 30/8-05/9/2013 tại Phòng hội thảo 3, Trung tâm Thông tin Thư viện, Trường Đại học Tây Bắc đã diễn ra Khoá tập huấn về phương pháp phát triển nông thôn có sự tham gia, hướng dẫn bởi Giáo sư: Miho OTA đến từ Trường Đại học Tamagawa (Nhật Bản). GS. Ota đã có nhiều năm làm tình nguyện tại Gana và một số nước Châu Phi, sau đó học tập phương pháp phát triển nông thôn có sự tham gia tại Anh và làm việc tại Nhật Bản. Do vậy, Giáo sư có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động phát triển nông thôn. Tham dự Khoá tập huấn có GS. Yoshihiko Nishimura – Cố vấn trưởng Dự án TBU-JICA, Ông Hideo Ito – Điều phối viên Dự án, cùng các cán bộ giảng viên Khoa Nông Lâm, một số giảng viên quan tâm đến từ Khoa Kinh tế, Khoa Sử địa.

Xem tiếp...

TẬP HUẤN PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ NĂNG VIẾT BẢN THẢO BÀI BÁO BẰNG TIẾNG ANH ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ QUỐC TẾ

Từ ngày 26-29/8/2013 tại Phòng hội thảo 3, Trung tâm Thông tin Thư viện, Trường Đại học Tây Bắc đã diễn ra Khoá tập huấn về phương pháp và kỹ năng viết bản thảo bài báo khoa học bằng tiếng Anh đăng trên Tạp chí Quốc tế. Giảng viên tập huấn là Giáo sư Vishwajit Sur Chowdhury đến từ Trường Đại học Kyushu (Nhật Bản). Tham dự Khoá tập huấn có GS. Yshihiko Nishimura – Cố vấn trưởng Dự án TBU-JICA, Ông Hideo Ito – Điều phối viên Dự án, cùng các giảng viên cán bộ Khoa Nông Lâm, một số giảng viên quan tâm đến từ Khoa Kinh tế, Khoa Sử Địa.

Xem tiếp...