TẬP HUẤN PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ NĂNG VIẾT BẢN THẢO BÀI BÁO BẰNG TIẾNG ANH ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ QUỐC TẾ

Từ ngày 26-29/8/2013 tại Phòng hội thảo 3, Trung tâm Thông tin Thư viện, Trường Đại học Tây Bắc đã diễn ra Khoá tập huấn về phương pháp và kỹ năng viết bản thảo bài báo khoa học bằng tiếng Anh đăng trên Tạp chí Quốc tế. Giảng viên tập huấn là Giáo sư Vishwajit Sur Chowdhury đến từ Trường Đại học Kyushu (Nhật Bản). Tham dự Khoá tập huấn có GS. Yshihiko Nishimura – Cố vấn trưởng Dự án TBU-JICA, Ông Hideo Ito – Điều phối viên Dự án, cùng các giảng viên cán bộ Khoa Nông Lâm, một số giảng viên quan tâm đến từ Khoa Kinh tế, Khoa Sử Địa.

Read more...

THÔNG BÁO THỜI GIAN TẬP HUẤN

Căn cứ vào kế hoạch tập huấn đã được phê duyệt, Ban Quản lý Dự án xin gửi thông báo tới về lịch trình 2 khóa tập huấn của chuyên gia đến từ Nhật Bản trong thời gian từ ngày 26/8 – 5/9/2013 tại Trường Đại học Tây Bắc, trong khuôn khổ Dự án TBU-JICA năm 2013.

Read more...

HỌP BAN ĐIỀU PHỐI HỖN HỢP LẦN THỨ 3 DỰ ÁN TBU –JICA

Ngày 9/8/2013 tại Khách sạn Lakeside Hotel ở Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Ban điều phối hỗn hợp lần thứ 3 Dự án TBU –JICA  “Nâng cao năng lực Trường Đại học Tây Bắc góp phần phát triển bền vững vùng nông thôn khu vực Tây Bắc”. Ông F. Okiura cho biết JICA đang thảo luận về việc kéo dài thời gian thực hiện Dự án và sẽ sớm thông báo kết quả tới phía Trường Đại học Tây Bắc. NGƯT.TS. Nguyễn Văn Bao cũng khẳng định Trường Đại học Tây Bắc sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Dự án tiếp tục thực hiện và thu được những kết quả tốt đẹp.

Read more...

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ Dự án “Nâng cao Năng lực Trường Đại học Tây Bắc góp phần Phát triển Nông thôn Bền vững Khu vực Tây Bắc”

Để đánh giá kết quả thực hiện Dự án, Văn phòng JICA Việt Nam kết hợp với Ban Quản lý Dự án (QLDA) cùng chuyên gia Nhật Bản thực hiện công tác đánh giá cuối kỳ Dự án với các mục đích chính như sau:

Read more...

TIẾP TỤC THÍ NGHIỆM NUÔI TRỒNG NẤM TRÊN LÕI NGÔ

 Trong năm 2012 Nhóm nghiên cứu Nấm đã tiến hành các thí nghiệm nuôi trồng nấm trên cơ chất lõi ngô. Tuy nhiên do một số nguyên nhân chủ quan và khách quan mà thí nghiệm chưa thành công. Năm 2013 Nhóm Nấm đã được chuyên gia Ngô Xuân Nghiễn (Trung tâm Công nghệ sinh học thưc vật – Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam) tập huấn kỹ thuật nhân giống và nuôi trồng một số loại nấm ăn. Ngày 10/08/2013 Nhóm nấm đã tiếp tục thực hiện thí nghiệm nuôi trồng nấm Rơm và nấm Mỡ trên lõi ngô.

Read more...

 Ricky Jean-Francois Authentic Jersey