THÔNG BÁO THỜI GIAN TẬP HUẤN

Căn cứ vào kế hoạch tập huấn đã được phê duyệt, Ban Quản lý Dự án xin gửi thông báo tới về lịch trình 2 khóa tập huấn của chuyên gia đến từ Nhật Bản trong thời gian từ ngày 26/8 – 5/9/2013 tại Trường Đại học Tây Bắc, trong khuôn khổ Dự án TBU-JICA năm 2013.

Xem tiếp...

HỌP BAN ĐIỀU PHỐI HỖN HỢP LẦN THỨ 3 DỰ ÁN TBU –JICA

Ngày 9/8/2013 tại Khách sạn Lakeside Hotel ở Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Ban điều phối hỗn hợp lần thứ 3 Dự án TBU –JICA  “Nâng cao năng lực Trường Đại học Tây Bắc góp phần phát triển bền vững vùng nông thôn khu vực Tây Bắc”. Ông F. Okiura cho biết JICA đang thảo luận về việc kéo dài thời gian thực hiện Dự án và sẽ sớm thông báo kết quả tới phía Trường Đại học Tây Bắc. NGƯT.TS. Nguyễn Văn Bao cũng khẳng định Trường Đại học Tây Bắc sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Dự án tiếp tục thực hiện và thu được những kết quả tốt đẹp.

Xem tiếp...

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ Dự án “Nâng cao Năng lực Trường Đại học Tây Bắc góp phần Phát triển Nông thôn Bền vững Khu vực Tây Bắc”

Để đánh giá kết quả thực hiện Dự án, Văn phòng JICA Việt Nam kết hợp với Ban Quản lý Dự án (QLDA) cùng chuyên gia Nhật Bản thực hiện công tác đánh giá cuối kỳ Dự án với các mục đích chính như sau:

Xem tiếp...

TIẾP TỤC THÍ NGHIỆM NUÔI TRỒNG NẤM TRÊN LÕI NGÔ

 Trong năm 2012 Nhóm nghiên cứu Nấm đã tiến hành các thí nghiệm nuôi trồng nấm trên cơ chất lõi ngô. Tuy nhiên do một số nguyên nhân chủ quan và khách quan mà thí nghiệm chưa thành công. Năm 2013 Nhóm Nấm đã được chuyên gia Ngô Xuân Nghiễn (Trung tâm Công nghệ sinh học thưc vật – Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam) tập huấn kỹ thuật nhân giống và nuôi trồng một số loại nấm ăn. Ngày 10/08/2013 Nhóm nấm đã tiếp tục thực hiện thí nghiệm nuôi trồng nấm Rơm và nấm Mỡ trên lõi ngô.

Xem tiếp...

KẾT QUẢ THẢO LUẬN ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ DỰ ÁN TBU-JICA

Sáng ngày 7 tháng 8 năm 2013 tại phòng họp 2 Trường Đại học Tây Bắc đã tiến hành thảo luận kết quả đánh giá cuối kỳ Dự án “Nâng cao năng lực Trường Đại học Tây Bắc góp phần phát triển bền vững vùng nông thôn khu vực Tây Bắc”. Tham dự cuộc họp về phía Trường Đại học Tây Bắc có TS. Nguyễn Văn Bao – Hiệu Trưởng Nhà trường, TS. Đoàn Đức Lân – Phó Hiệu Trưởng kiêm Giám đốc Dự án, TS. Vũ Quang Giảng – Trưởng Khoa Nông – Lâm kiêm Trưởng Ban Quản lý Dự án, Ths.Hoàng Văn Thảnh – Phó Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác Quốc tế kiêm Điều phối viên Dự án phía Việt Nam và các thành viên trong Ban Quản lý Dự án; phía 

Xem tiếp...