KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ DỰ ÁN TBU-JICA

Từ ngày 30/7 – 7/8/2013 ông HIDETUKI KUBO sẽ làm việc tại Trường Đại học Tây Bắc phục vụ hoạt động đánh giá cuối kỳ Dự án TBU-JICA. Mục tiêu của việc đánh giá cuối kì là đưa ra đánh giá về hiệu suất, thành tựu và quá trình thực hiện của Dự án bằng cách thu thập dữ liệu và thông tin về các chỉ số có thể kiểm chứng được dựa trên Ma trận thiết kế Dự án cũng như các dữ liệu và thông tin liên quan khác. Nhằm mục tiêu đưa ra các khuyến nghị nhằm cải thiện việc thực hiện Dự án trong thời gian còn lại và để tăng tính bền vững sau khi kết thúc Dự án.

Xem tiếp...

BÁO CÁO KẾT QUẢ Nghiên cứu nuôi trồng mốt số loại nấm ăn có giá trị (đến tháng 7/2013)

 Chiều ngày 29/7/2013 tại phòng họp 5 Trường Đại học Tây Bắc, nhóm nghiên cứu Nấm đã làm việc với TS. Đoàn Đức Lân – Giám đốc Dự án TBU-JICA và Ông Bùi Văn Hảo – Trưởng nhóm nghiên cứu. Tại buổi làm việc nhóm đã trình bày kết quả nghiên cứu từ tháng 7/2012 – 7/2013 và đề xuất một số nội dung sẽ tiến hành trong năm 2014 nếu Dự án được kéo dài.

Xem tiếp...

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NHÓM CỦ MÀI (Đến tháng 6 năm 2013)

Sáng ngày 29/7/2013 tại phòng họp 5 Trường Đại học Tây Bắc, nhóm nghiên cứu củ mài đã làm việc với TS. Đoàn Đức Lân – Giám đốc Dự án TBU-JICA và Ông Bùi Văn Hảo – Trưởng nhóm nghiên cứu. Tại buổi làm việc nhóm đã trình bày kết quả nghiên cứu từ tháng 1/2012 – 6/2013 và đề xuất một số nội dung sẽ tiến hành trong năm 2014 nếu Dự án được kéo dài.

Xem tiếp...

DỰ ÁN TBU - JICA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013

Sáng ngày 19/07/2013 tại Phòng họp 2, Trường Đại học Tây Bắc đã diễn ra Hội nghị sơ kết hoạt động Dự án TBU-JICA 6 tháng đầu năm 2013 và thảo luận về kế hoạch cho 6 tháng cuối năm 2013.

Xem tiếp...

THỰC TRẠNG CHĂN NUÔI VÀ KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN MỘT SỐ LOÀI CÂY THỨC ĂN CHO TRÂU BÒ TẠI SƠN LA, DỰ ÁN TBU-JICA, 2012

Sơn La là một tỉnh miền núi phía Bắc của tổ quốc, là nơi sinh sống của 22 dân tộc anh em, nhân dân trong vùng có truyền thống chăn nuôi từ lâu đời, ngoài việc cung cấp cho nhu cầu thực phẩm của người dân, trâu bò còn là nguồn sức kéo không thể thiếu trong sản xuất nông nghiệp của địa phương. Tốc độ tăng trưởng đàn trâu, bò hàng năm tăng khá (5,7%/năm), từ 263.700 con năm 2005 tăng lên 354.100 con năm 2011.

Xem tiếp...