TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU

Trong hai ngày 16 và 17 tháng 7 năm 2013 tại Trường Đại học Tây Bắc đã diễn ra buổi tập huấn nâng cao năng lực nghiên cứu trông khuân khổ Dự án “Nâng cao năng lực Trường Đại học Tây Bắc góp phần phát triển bền vững nông thôn khu vực Tây Bắc” (Dự án TBU-JICA) do TS. Hà Viết Cường đến từ Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Tới tham dự buổi tập huấn có Giám đốc Dự án TS. Đoàn Đức Lân – Phó Hiệu Trưởng nhà trường, Ths. Nguyễn Thị Lan Anh – Trưởng Khoa kinh tế, Ông Tống Mạnh Hổ - cán bộ Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Nông Lâm nghiệp Tây Bắc, cùng toàn thể các cán bộ, giảng viên Khoa Nông – Lâm.

Xem tiếp...

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC DỰ GIỜ GÓP Ý CHUYÊN MÔN KHOA NÔNG LÂM KỲ 2 NĂM HỌC 2012 - 2013

Kết quả hoạt động dự giờ, góp ý chuyên môn Trong khuôn khổ Dự án JICA - TBU

Xem tiếp...

HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC DỰ GIỜ KHOA NÔNG LÂM NĂM HỌC 2013 – 2013 VÀ KHẢO SÁT Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC

Chiều ngày 2/7/2013 tại Phòng Hội thảo, Trung tâm Thông tin Thư viện, Trường Đại học Tây Bắc đã diễn ra Hội thảo về hoạt động dự giờ tại Khoa Nông Lâm,  học kỳ II năm học 2012 – 2013 và báo cáo kết quả khảo sát ý kiến phản hồi từ người học. Hội thảo này nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Dự án với JICA. Tới tham dự và chỉ đạo Hội thảo có Giám đốc Dự án TS. Đoàn Đức Lân – Phó Hiệu trưởng nhà trường, các thành viên Ban Quản lý Dự án TBU – JICA, Ban Chủ nhiệm khoa Nông Lâm, Đại diện Phòng Đào tạo, cùng các giảng viên, cán bộ Khoa Nông – Lâm.

Xem tiếp...

Báo cáo Kết quả thực hiện các hoạt động quý II và kế hoạch công tác quý III năm 2013

Kết quả thực hiện các hoạt động quý II và kế hoạch công tác quý III năm 2013 của Dự án JICA-TBU

Xem tiếp...

DỰ ÁN TBU - JICA TỔ CHỨC HỘI THẢO CHIA SẺ THÔNG TIN PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngày 17/6/2013 tại Phòng họp 2 Nhà điều hành Trường Đại học Tây Bắc, Dự án TBU-JICA đã tổ chức hội thảo “Chia sẻ thông tin phát triển chương trình đào tạo ”. Hơn 40 giảng viên, cán bộ Khoa Nông Lâm, Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông Lâm nghiệp Tây Bắc tham gia Hội thảo. Tới dự Hội thảo còn có sự tham gia của Giáo sư Yoshihiko Nishimura – Cố vấn trưởng Dự án, Ông Hideo Ito – Điều phối viên phía Nhật Bản, Ông Cao Đình Sơn, Phó trưởng Phòng Đào tạo, Ông Hoàng Văn Thảnh, Phó trưởng Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác Quốc tế. TS. Đoàn Đức Lân , Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Dự án chủ trì Hội thảo.

Xem tiếp...