JAPANESE EXPERT DELEGATION VISITED TAY BAC UNIVERSITY

Japanese Expert Delegation including Prof. Kiyoshi Kurosawa (Director of Tropical Agriculture Institute, Kyushu University), Prof. Kazuhiko Egashira (Kyushu University, Ex-chief Advisor of JICA-TBU Project) and seven experts and lecturers of Kagoshima Institute of Agriculture Development, Kyushu – Okinawa Center for Agriculture Research, Faculty of Environment and Natural Resources (Hanoi University of Agriculture) had a two-day visit to Tay Bac University (TBU) from 17 to 18 September 2012.

Xem tiếp...

Vai trò của Trạm dừng nghỉ tại Nhật Bản

Tại Nhật Bản hiên nay có 996 trạm dừng nghỉ trên toàn quốc, trong 47 tỉnh và thành phố chỉ có Tokyo, Osaka, Kyoto là không có trạm dừng nghỉ; như vậy trung bình mỗi tỉnh có 22,6 trạm dừng nghỉ. Những trạm dừng nghỉ đầu tiên được xây dựng từ những năm 1991 với 3 chức năng cơ bản là: Cung cấp nơi nghỉ ngơi cho lái xe, cung cấp thông tin và thúc đẩy địa phương.

Xem tiếp...

Đoàn Chuyên gia Nhật Bản làm việc với TBU

Trong hai ngày 17 – 18/9/2012, Đoàn chuyên gia Nhật Bản do các Giáo sư: Kiyoshi Kurosawa (Viện trưởng Viện nghiên cứu Nông nghiệp Nhiệt đới, Trường Đại học Kyushu), Egashira Kazuhiko (Trường Đại học Kyushu, nguyên Cố vấn trưởng Dự án JICA – TBU) cùng 7 chuyên gia, giảng viên  thuộc Viện Phát triển Nông nghiệp Tỉnh Kagoshima, Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Kyushu – Okinawa, Khoa Quản lý Tài nguyên và Môi trường (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội) – đã đến làm việc tại Trường Đại học Tây Bắc.

Xem tiếp...

KHẢO SÁT CƠ SỞ NHÂN GIỐNG, NUÔI TRỒNG NẤM ĂN

Sáng 4/8/2012, Giáo sư Shoji Ohga (Trường ĐH Kyushu, Nhật Bản) đã đến tham quan Xí nghiệp sản xuất giống Nấm và chế biến xuất khẩu Nấm Sơn La.  

 

Xem tiếp...

SEMINAR VỀ CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU DƯA CHUỘT BẢN ĐỊA VÀ NẤM ĂN

Chiều ngày 02/8/2012, tại Cơ sở 1 Trường Đại học Tây Bắc (Phường Quyết Tâm, Thành phố Sơn La), Ban Quản lý Dự án JICA - TBU và Khoa Nông Lâm đã tổ chức Seminar về Chủ đề nghiên cứu Dưa chuột và Nấm ăn.

Xem tiếp...