Hội nghị đánh giá giữa kỳ 2014 Dự án “Nông Lâm kết hợp cho sinh kế nông hộ nhỏ vùng Tây Bắc Việt Nam”

Ngày 14/3/2014 tại hội trường khách sạn A1 Thành Phố Điện Biên Phủ đã diễn ra Hội nghị Hội nghị đánh giá giữa kỳ 2014 Dự án “Nông Lâm kết hợp cho sinh kế nông hộ nhỏ vùng Tây Bắc Việt Nam” .

Xem tiếp...

SEMINAR CHIA SẺ KINH NGHIỆM NGHIÊN CỨU VỀ CANH TÁC ĐẤT DỐC TẠI TÂY BẮC VIỆT NAM

Ngày 21/07/2013 tại Phòng họp 2 Trường Đại học Tây Bắc, Dự án “Cải thiện hệ thống canh tác nông nghiệp và liên kết thị trường nông sản vùng cao Tây Bắc Việt Nam, mã số AGB/2008/002” đã tổ chức Seminar chia sẻ kết quả nghiên cứu. Dự án được tài trợ bởi Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Quốc tế Australia (ACIAR), triển khai từ năm 2009 đến nay tại 2 tỉnh Sơn La và Lai Châu. Các đơn vị tham gia Dự án gồm có Trường ĐH Tây Bắc, Viên Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía bắc (NOMAFSI) và một số đối tác trong nước khác.

Xem tiếp...

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU DỰ ÁN TRỒNG CÂY CHÙM NGÂY TẠI CO MẠ, THUẬN CHÂU, SƠN LA

Dự án “Sử dụng biện pháp sinh học để nâng cao chất lượng nguồn nước sinh hoạt cho cộng đồng người dân tộc thiểu số xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La” được thực hiện bởi Trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Trường Đại học Tây bắc. Dự án được tài trợ bởi Quỹ Unilever Việt nam thực hiện tại xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La trong khoảng thời gian từ tháng 1-12/2013.

Xem tiếp...

HỌP BAN ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN NÔNG LÂM KẾT HỢP CHO SINH KẾ CỦA NÔNG HỘ NHỎ TẠI TÂY BẮC, VIỆT NAM

Ngày 24 tháng 05 năm 2013, tại Trường Đại học Tây Bắc diễn ra cuộc họp Ban Điều phối Dự án Nông lâm kết hợp cho sinh kế của nông hộ nhỏ tại Tây Bắc, Việt Nam (AFLI) quý II năm 2013.

Xem tiếp...

Kết quả thực hiện dự án "BIẾN PHẾ PHẨM THÀNH CHẤT ĐỐT – MỘT GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG"

Trong năm 2011, KS. Đặng Văn Công - Trung tâm NCKH và CGCN Trường Đại học Tây Bắc nhận được tài trợ nhỏ của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam triển khai nghiên cứu sử dụng phế thải lõi ngô để sản xuất chất đốt. Sau 1 năm thực hiện đã có 1 số kết quả khả quan. Bài viết xin giới thiệu một số kết quả ban đầu

Xem tiếp...