Giới thiệu kết quả thực hiện Dự án được tài trợ bởi Quỹ xã hội dân sự

Trong năm 2009, Giảng viên Đào Hữu Bính đã nhận được tài trợ từ Qũy xã hội dân sự triển khai 1 Dự án nhỏ tại Trường THPT Dân tộc nội trú huyện Thuận  Châu. Sau đây xin giới thiệu tóm tắt kết quả triển khai dự án.

 

BÁO CÁO CÁC HOẠT ĐỘNG NHẬN TÀI TRỢ TỪ QUỸ XÃ HỘI DÂN SỰ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI NĂM 2009

Tên chương trình:  Hướng dẫn nuôi trồng nấm sò từ phế thải cây Ngô cho học sinh trường PT dân tộc nội trú huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Đơn vị nhận tài trợ:  Trung tâm Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, Trường Đại học Tây Bắc.

Địa chỉ Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam: 63 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thỏa thuận Tài trợ ký ngày 29/04/ 2009

1.   Liệt kê các hoạt động đã thực hiện/ đạt được.

-      Hoạt động 1: Ký biên bản thỏa thuận giữa Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao công nghệ với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Thuận Châu. (Tài liệu gửi kèm)

-      Hoạt động 2: Thành lập Ban quản lý dự án, ký hợp đồng với một số cá nhân tham gia dự án (có cả thành viên Trung tâm và Trường Nội trú). (Tài liệu kế toán kèm theo)

-      Hoạt động 3: Chuẩn bị tài liệu: In 3 bộ tài liệu với 600 bản (300 bản tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng nấm (in mầu), 300 bản tài liệu hướng dẫn tiêu thụ sản phẩm và chế biến món ăn (in đen trắng)). (Tài liệu gửi kèm)

-      Hoạt động 4: Làm nhà trồng nấm: 9 gian nhà làm bằng tre, mái lợp 1 lớp ni lông 2 mặt và bên trên phủ một lớp lưới chống nắng, mỗi gian được ngăn với nhau bằng tre, xunh quanh quây bằng lưới chống nắng. Mỗi phòng đều làm một cánh cửa và ghi biển của các lớp (Ảnh gửi kèm)

-      Hoạt động 5: Mua công cụ dụng cụ phục vụ quá trình trồng nấm: Mua một số dụng cụ phục vụ quá trình trồng nấm (Tài liệu kế toán kèm theo)

-      Hoạt động 6: Hướng dẫn cách trồng nấm cho 297 em học sinh và 10 giáo viên trường Phổ thông Dân tộc nội trú Thuận Châu. Cụ thể trong kế hoạch triển khai hoạt động trồng nấm tại trường Nội trú đã được nhất trí hai bên. (Tài liệu gửi kèm).

-      Hoạt động 7: Hướng dẫn kỹ thuật tiêu thụ sản phẩm nấm. (Tài liệu gửi kèm).

-      Hoạt động 8: Hướng dẫn cách chế biến món ăn. (Tài liệu gửi kèm).

-      Hoạt động 9: Tổng kết dự án đánh giá kết quả đạt được, rút ra bài học kinh nghiệm.

-      Hoạt động 10: Hoàn thiện các thủ tục tài chính kế toán và viết báo cáo kết thúc dự án.

2.  Khoản tài trợ này đã góp phần tăng cường sự tham gia của các nhóm yếm thế và các nhóm nhỏ riêng biệt như thế nào? 

-      Nhóm học sinh dân tộc thiểu số tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Thuận Châu với số lượng 297 học sinh của 10 lớp, toàn bộ 297 học sinh đều là người dân tộc thiểu số:

STT

Lớp

Sĩ số (Học sinh)

Ghi chú

1

9A

26

 

2

9B

27

 

3

9C

24

 

4

8A

28

 

5

8B

26

 

6

7A

27

 

7

7B

28

 

8

6A

37

 

9

6B

38

 

10

6C

36

 

TỔNG

297

 

 

3.  Những bài học chính rút ra từ việc thực hiện các hoạt động này là gì?

-       Bài học 1: Nhà trồng nấm cần được làm rào chắc chắn và cửa nên có khóa để có thể bảo quản tốt hơn.

-      Bài học 2: Chỉ nên lựa chọn những học sinh muốn tham gia trồng nấm.

-      Bài học 3: Nên thực hiện từ những nhón nhỏ trước khi thực hiện toàn trường.

-      Bài học 4: Khi tổng kết nên cho học sinh viết những cảm nghĩ của mình về dự án vì các em thường ngại nói trước đám đông.

(Bài viết của: Đào Hữu Bính - GV Khoa Nông - Lâm)