HỌP BAN ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN NÔNG LÂM KẾT HỢP CHO SINH KẾ CỦA NÔNG HỘ NHỎ TẠI TÂY BẮC, VIỆT NAM

Ngày 24 tháng 05 năm 2013, tại Trường Đại học Tây Bắc diễn ra cuộc họp Ban Điều phối Dự án Nông lâm kết hợp cho sinh kế của nông hộ nhỏ tại Tây Bắc, Việt Nam (AFLI) quý II năm 2013.

Tham dự cuộc họp Ban Điều phối có TS. Yasmi Yurdi – Quản lý Dự án; TS. Đoàn Đức Lân – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc; TS. Elisabeth Simeltor – Chuyên gia Tổ chức Nông Lâm thế giới (ICRAF), bà Hoàng Thị Lụa – Điều phối viên hiện trường (ICRAF); và đại diện các đơn vị: Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc; Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc (NOMAFSI),Trung tâm Khuyến nông Sơn La, Trung tâm Khuyến nông Yên Bái, Quỹ Bảo vệ và Phát triển Rừng Điện Biên; Và các cán bộ phụ trách tài chính, cán bộ thực địa cùng tham dự.

Chi tiết: Tại đây

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm