Kết quả bước đầu hoạt động Nghiên cứu chuỗi giá trị

Xin giới thiệu 1 số kết quả hoạt động nghiên cứu chuỗi giá trị Trong khuôn khổ dự án “Cải thiện các hệ thống sản xuất nông nghiệp và liên kết thị trường nông sản ở vùng cao Tây Bắc Việt Nam" (AGB/2008/002)”

Xem tiếp...

Kinh nghiệm giữ rừng từ hoạt động dự án Bếp đun cải tiến

Trong quá trình triển khai dự án Bếp đun cải tiến tại bản Nhộp, xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu, Sơn La; Chúng tôi đã được tiếp xúc với cộng đồng người dân tộc Thái sinh sống xung quanh khu Rừng đặc dụng Thiên nhiên Copia. Ở đây bà con có kinh nghiệm giữ rừng rất đáng quý. Sau đây xin giới thiệu tóm tắt kinh nghiệm giữ rừng của người dân bản Nhộp

Xem tiếp...

Giới thiệu kết quả thực hiện Dự án được tài trợ bởi Quỹ xã hội dân sự

Trong năm 2009, Giảng viên Đào Hữu Bính đã nhận được tài trợ từ Qũy xã hội dân sự triển khai 1 Dự án nhỏ tại Trường THPT Dân tộc nội trú huyện Thuận  Châu. Sau đây xin giới thiệu tóm tắt kết quả triển khai dự án.

Xem tiếp...

Giới thiệu kết quả thực hiện dự án "Phân ủ tại gia đình" tác giả Đào Hữu Bính

 Trong cuộc thi E-Idear năm 2011do Hội đồng Anh và LRQA đồng tổ chức. Giảng viên Đào Hữu Bính là một trong 6 thí sinh may mắn nhận được tài trợ để thực hiện thí điểm nghiên cứu của mình.

Xin giới thiệu một số kết quả của dự án "Phân ủ tại gia đình" do Giảng viên Đào Hữu Bính thực hiện tại bản Nhộp, xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn .

Xem tiếp...

Dự án KfW7 phát triển Lâm nghiệp Sơn La

Gói thầu: 660.000.000 (Sáu trăm sáu mươi triệu đồng chẵn) và được phê duyệt theo Quyết định số 2122/QĐ-DALN-KHKT ngày 29/10/2010 của Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu, dự toán và kế hoạch đấu thầu gói thầu Kiểm toán (TV02) cho dự án Phát triển Lâm nghiệp ở Hoà Bình và Sơn La (KfW7).