Các đề tài, dự án, bài viết của TS. Nguyễn Văn Khoa

Xin giới thiệu một số kết quả triển khai các đề tài, dự án, bài viết của TS. Nguyễn Văn Khoa, Giảng viên Khoa Nông - Lâm, Trường ĐH Tây Bắc

 1. Các đề tài:

Đề tài 1:

TT

Mục  thông tin

Nội dung thông tin

1

Tên đề tài, dự án

Đánh giá sự sinh trưởng phát triển, năng suất và hiệu quả kinh tế của hai giống Bí Ngồi Trung Quốc và Bí ngồi Hàn Quốc mới được nhập vào Việt Nam tại Thuận Châu – Sơn La

Đề tài NCKH cấp trường năm 2007

2

Chủ nhiệm và các thành viên

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Khoa

Thành viên đề tài: Hoàng Thị Thanh Hà

3

Mục tiêu của đề tài, dự án

Tìm hiểu khả năng sinh trưởng phát triển và hiệu quả kinh tế của giống Bí ngồi Trung Quốc và Bí ngồi Hàn Quốc tại Thuận Châu – Sơn La, từ đó đưa ra quy trình sản xuất phù hợp, hiệu quả cao cho hai giống bí ngồi trên tại Sơn La

4

Địa điểm và thời gian thực hiện

Địa điểm thực hiện: huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2006 đến tháng 10/2007

5

Nội dung chính của ĐT, DA

-  Đánh giá sự sinh trưởng và phát triển của giống Bí Ngồi Trung Quốc và Bí ngồi Hàn Quốc trong vụ thu đông.

- Đánh giá sự sinh trưởng và phát triển của giống Bí Ngồi Trung Quốc và Bí ngồi Hàn Quốc trong vụ đông xuân.

- So sánh và đưa ra quy trình sản xuất phù hợp cho 2 giống bí trên tại Sơn La

6

Kết quả ĐT, DA

- Đánh giá được sự phát triển và hiệu quả cảu hai giống bí trên trong vụ đông năm 2006.

- Đánh giá được sự phát triển và hiệu quả cảu hai giống bí trên trong vụ đông xuân năm 2007.

- Quy trình sản xuất hai giống bí ngồi trên tại Sơn La.

- Đề tài đã góp phần đào tạo được 2 kỹ sư nông nghiệp của Trường Đại học Tây Bắc.

Đề tài 2:

TT

Mục  thông tin

Nội dung thông tin

Ghi chú

1

Tên đề tài, dự án

Nghiên cứu sử dụng các phế thải cây ngô (thân, lõi bắp   ngô) để sản xuất  một số loại nấm ăn tại   Thuận Châu – Sơn La

Đề tài NCKH cấp Bộ GD&ĐT năm 2009

 

2

Chủ nhiệm và các thành viên

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Khoa

Thành viên đề tài: Hoàng Thị Thanh Hà

 

3

Mục tiêu của đề tài, dự án

Xây dựng được quy trình trồng   một số loại nấm ăn trên giá thể thân và lõi bắp ngô tại Thuận Châu - Sơn La

 

4

Địa điểm và thời gian thực hiện

Địa điểm thực hiện: huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Thời gian thực hiện: Tháng   07/2007   – Tháng 10/2009

 

5

Nội dung chính của ĐT, DA

- Tiến   hành nghiên cứu trồng thử nghiệm, đánh giá sinh trưởng, phát triển và năng suất   của các loại nấm sò, nấm mỡ, nấm rơm trên nguyên liệu là thân và lõi bắp ngô.  

- Xây dựng   quy trình kỹ thuật trồng 3 loại nấm ăn trên bằng nguyên liệu là thân và lõi bắp   ngô.

 

 

6

Kết quả ĐT, DA

-   Trồng thành công 3 loại nấm ăn là nấm sò, nấm mỡ và nấm rơm trên nguyên liệu   là thân và lõi bắp ngô với năng suất đạt mức trung bình: Năng suất nấm sò đạt   từ 50kg đến 75kg nấm tươi trên 100kg nguyên liệu khô. Nấm mỡ đạt từ 21kg đến   29kg nấm tươi trên 100kg nguyên liệu khô và nấm rơm đạt từ 12kg đến 17kg nấm   tươi trên 100kg nguyên liệu khô.

-   Xây dựng quy trình kỹ thuật trồng 3 loại nấm ăn trên   nguyên liệu là thân và lõi bắp ngô gồm: Quy trình sản xuất nấm sò trên nguyên   liệu lõi ngô nghiền; quy trình sản xuất nấm mỡ trên nguyên liệu lõi ngô nghiền   và quy trình sản xuất nấm ăn trên thân cây ngô

-   Trên cơ sở số liệu khoa học của đề tài cũng đã góp phần  đào tạo được 3 kỹ sư nông nghiệp của Trường   Đại học Tây Bắc làm đề tài tốt nghiệp.

 

 Đề tài 3:

TT

Mục  thông tin

Nội dung thông tin

Ghi chú

1

Tên đề tài, dự án

 Thu thập và tuyển chọn một số giống lúa cạn địa phương tại Thuận Châu – Sơn La

Đề tài NCKH cấp trường năm 2010

 

2

Chủ nhiệm và các thành viên

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Văn Khoa

Thành viên đề tài: ThS. Phạm Thị Mai, Ths. Nguyễn Thị Thu Hiền

 

3

Mục tiêu của đề tài, dự án

- Thu thập được một tập đoàn lúa cạn của địa phương phục vụ công tác giảng dạy tại Khoa Nông – Lâm

- Bước đầu tuyển chọn được một số giống lúa cạn phù hợp, có khả năng chịu hạn tốt, năng suất cao phục vụ cho việc sản xuất lúa cạn tại Thuận Châu, Sơn La

 

4

Địa điểm và thời gian thực hiện

Địa điểm thực hiện: huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Thời gian thực hiện: Từ tháng 9 năm 2010 đến tháng 9 năm 2011

 

5

Nội dung chính của ĐT, DA

- Điều tra tình hình sản xuất lúa cạn tại huyện Thuận Châu, Sơn La

- Tiến hành thu thập các giống lúa cạn tại các địa phương ở Thuận Châu và vùng lân cận

- Đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển, năng suất và khả năng chịu hạn của một số giống lúa nương địa phương thông qua một số đặc điểm sinh lý và đặc điểm nông sinh học qua đó bước đầu tuyển chọn được một số giống lúa nương phục vụ sản xuất và nghiên cứu.

 

6

Kết quả ĐT, DA

- Đã điều tra và đánh giá được thực trạng sản xuất lúa cạn tại huyện Thuận Châu,Sơn La.

- Thu thập được 19 giống lúa cạn địa phương tại Thuận Châu và các vùng lân cận phục vụ công tác nghiên cứu tại Khoa Nông Lâm trường Đại học Tây Bắc.

- Đã đánh giá được khả năng sinh trưởng phát triển, năng suất và khả năng chịu hạn của các giống lúa thu thập được qua đó bước đầu tuyển chọn được 5 giống có triển vọng để tiếp tục nghiên cứu.

- Tham gia đào tạo 5 kỹ sư ngành Khoa học cây trồng tại Khoa Nông – Lâm, trường Đại học Tây Bắc

 

Đề tài 4: 

TT

Mục  thông tin

Nội dung thông tin

Ghi chú

1

Tên đề tài, dự án

Nghiên cứu đa dạng di truyền nguồn gen các giống lúa nương khu vực Tây Bắc 

Đề tài NCKH cấp Bộ năm 2012

 

2

Chủ nhiệm và các thành viên

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Văn Khoa

Thành viên đề tài: Ths. Đoàn Thị Thuỳ Linh, Ths. Nguyễn Thị Thu Hiền, Ths. Nguyễn Hoàng Phương, Ks. Đặng Văn Công.

 

3

Mục tiêu của đề tài, dự án

Làm sáng tỏ sự đa dạng nguồn gen các giống lúa nương tại khu vực Tây Bắc phục vụ công tác chọn tạo các giống lúa cạn, lúa chịu hạn tại Việt Nam.

 

4

Địa điểm và thời gian thực hiện

Địa điểm thực hiện: Đề tài được thực hiện tại 6 tỉnh khu vực Tây Bắc là Hoà Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2011 đến tháng 06/2013

 

5

Nội dung chính của ĐT, DA

     1. Khảo sát, đánh giá thực trạng sản xuất lúa nương tại các tỉnh Tây Bắc: Sơn La, Hoà Bình, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái.

      2. Đánh giá mức độ đa dạng di truyền của các giống lúa nương tại Tây Bắc.

     3. Đánh giá tiềm năng năng suất của tập đoàn lúa nương thu thập được

      4. Đánh giá khả năng chịu hạn của tập đoàn lúa nương thu thập được

 

6

Kết quả ĐT, DA

Đang triển khai

 

 Dự án 5:

TT

Mục  thông tin

Nội dung thông tin

Ghi chú

1

Tên đề tài, dự án

Dạy nghề trồng hoa, trồng nấm ăn và làm Chổi Chít cho giáo viên, trẻ em trong Trung tâm bảo trợ trẻ em mồ côi tỉnh Sơn la, Tổ 14 phường quyết thắng, Thị xã Sơn La và trẻ em thất học xã Chiềng Ngần - thị xã Sơn la

Dự án do Ngân Hàng Thế giới tài trợ năm 2006.

 

2

Chủ nhiệm và các thành viên

Chủ nhiệm dự án: ThS. Nguyễn Văn Khoa

Tên người chịu trách nhiệm về dự án: TS. Đoàn Đức Lân.

 

3

Mục tiêu của đề tài, dự án

- Tạo thêm nguồn thu nhập từ sản phẩm bán của hoa, nấm ăn và Chổi Chít cho các em tại Trung tâm và các em khó khăn xã Chiềng Ngần.

- Cung cấp cho các cô giáo và các em trong trung tâm kiến thức và kỹ năng trong việc trồng hoa, trồng nấm và làm Chổi Chít.

- Mở ra hướng tìm việc cho các em tại các công ty trồng hoa, trồng nấm hoặc tự sản xuất các sản phẩm trên tăng thêm thu nhập cho gia đình sau khi các em trưởng thành ra khỏi Trung tâm

 

4

Địa điểm và thời gian thực hiện

Trung tâm bảo trợ trẻ em mồ côi tỉnh Sơn la, Tổ 14 phường quyết thắng, Thị xã Sơn La

Thời gian thực hiện: Năm 2006.

 

5

Nội dung chính của ĐT, DA

Dạy nghề trồng hoa, trồng nấm ăn và làm Chổi Chít cho giáo viên, trẻ em trong Trung tâm bảo trợ trẻ em mồ côi tỉnh Sơn la và trẻ em thất học xã Chiềng Ngần, Thành phố Sơn La.

 

6

Kết quả ĐT, DA

Đã tổ chức được các lớp dạy nghề trồng hoa, trồng nấm ăn và làm Chổi Chít cho giáo viên, và 70 trẻ em trong Trung tâm bảo trợ trẻ em mồ côi tỉnh Sơn la và trẻ em thất học xã Chiềng Ngần, Thành phố Sơn La.

 

THÔNG TIN VỀ CÁC BÀI VIẾT 

Bài số 1:

TT

Mục  thông tin

Nội dung thông tin

Ghi chú

1

Tên bài viết

MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỊU HẠN CỦA CÁC MẪU GIỐNG LÚA NƯƠNG TẠI HUYỆN THUẬN CHÂU, TỈNH SƠN LA

 

2

Tên tác giả bài viết

ThS. Nguyễn Văn Khoa

 

3

Năm đăng bài

Năm 2011

 

4

Tên tạp chí hoặc thông tin, số đăng

Tạp chí Khoa học và phát triển, Tập 9, số 4

 

5

Tóm tắt nội dung bài viết

Thí nghiệm được tiến hành trong nhà lưới của Trường Đại học Tây Bắc nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của hạn ở các giai đoạn khác nhau đến cường độ quang hợp (IQH), cường độ thoát hơi nước (ITHN), hiệu quả sử dụng nước (WUE), khả năng giữ nước của lá (RWL), tỷ trọng diện tích lá (SLA) và năng suất của các giống lúa nương trồng trong điều kiện hạn tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Các giống lúa nương khi gặp hạn đều có Iqh và WUE cao hơn  hoặc ngang bằng so với giống đối chứng (CH5). Ở giai đoạn trỗ, khả năng giữ nước(RWL) của lá ở tất cả các giống nghiên cứu sau 24h dao động từ 9,6% đến 28,4%. SLA của các mẫu giống đạt từ 190,9 cm2/g đến 259,9 cm2/g. Có 4 giống có RWL cao hơn đối chứng, hầu hết các mẫu giống lúa nương đều có SLA thấp hơn đối chứng ở mức có ý nghĩa. Hạn ở giai đoạn đẻ nhánh và giai đoạn trỗ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất ở tất cả các mẫu giống lúa nghiên cứu, trong đó hạn vào giai đoạn trỗ đã làm giảm nhiều nhất đến năng suất hạt (giảm từ 29,5% đến 54,1%), giống đối chứng có mức độ giảm năng suất nhiều nhất.

 

Bài số 2:

TT

Mục  thông tin

Nội dung thông tin

Ghi chú

1

Tên bài viết

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG PHỤ PHẨM TỪ CÂY NGÔ TRỒNG MỘT SỐ LOẠI NẤM ĂN TẠI SƠN LA

 

2

Tên tác giả bài viết

ThS. Nguyễn Văn Khoa

 

3

Năm đăng bài

Năm 2011

 

4

Tên tạp chí hoặc thông tin, số đăng

Tạp chí Giáo dục, Bộ GD&ĐT, số 6/2011

 

5

Tóm tắt nội dung bài viết

Các nghiên cứu được tiến hành tại Trường Đại học Tây Bắc nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng, năng suất và hiệu quả kinh tế của nấm sò, nấm mỡ và nấm rơm trồng trên nguyên liệu là thân và lõi bắp ngô nghiền. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc trồng nấm sò và nấm mỡ trên nguyên liệu liệu lõi bắp ngô nghiền đạt năng suất và hiệu quả kinh tế khá cao, không thua kém so với trồng trên các nguyên liệu truyền thống khác là rơm rạ và bông phế thải. Tuy nhiên trồng nấm rơm trên thân cây ngô lại cho năng suất và hiệu quả kinh tế thấp hơn so với trồng trên nguyên liệu rơm rạ

 

Ban website Khoa Nông - Lâm