Nghiên cứu khoa học cuả sinh viên Khoa Nông - Lâm

Nghiên cứu Khoa học của sinh viên Khoa Nông - Lâm

Xin giới thiệu một số kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa Nông - Lâm, Trường Đại học Tây Bắc

 

Hiện nay, Khoa Nông - Lâm có hơn 800 sinh viên, học ở 5 ngành học chính quy (Nông học, Lâm sinh, BVTV, Chăn nuôi, Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường) và 200 sinh viên hệ dự bị Đại học. Hoạt động NCKH luôn là thế mạnh của sinh viên trong Khoa. Được sự hướng dẫn nhiệt tình của các Thầy, Cô giáo có kinh nghiệm trong Khoa, hàng năm có rất nhiều đề tài NCKH cấp Khoa, cấp Trường của sinh viên được nghiệm thu. Trong đó, đã có những đề tài xuất sắc được gửi đi tham dự cuộc thi "Sinh viên NCKH cấp Bộ" và các cuộc thi khác dành cho những sinh viên đam mê nghiên cứu. Rất vui mừng trong số đó đã có những đề tài đạt giải. Đây là niềm động viên, khích lệ rất lớn đối với các em.

Dưới đây, xin trích dẫn danh sách một số đề tài cấp Khoa và cấp Trường của sinh viên Khoa Nông - Lâm:

Xin mời xem chi tiết tại đây

Ban website Khoa Nông - Lâm

TIN TỨC & SỰ KIỆN