Thống kê đề tài NCKH cấp Trường và cấp Khoa của SV năm học 2007 - 2008

Sau đây là thống kê các đề tài NCKH cấp Trường vafcaaps KHoa của SV Khoa Nông - Lâm năm học 2007 - 2008. Các bạn sinh viên có thể đến Thư viên khoa Nông - Lâm để tìm đọc những báo cáo này, chúng sẽ giúp ích cho các bạn trong việc hình thành và tập tiến hành những đề tài NC nhỏ.

THỐNG KÊ ĐỀ TÀI NCKH CỦA SV NĂM 2007- 2008

1. Đề tài NCKH cấp Trường

 

STT

TÊN ĐỀ TÀI

CHUYÊN NGÀNH

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

SINH VIÊN THỰC HIỆN

LỚP

1

“Thành   phần sâu hại lúa trong vụ xuân năm 2008 tại Thôn Mòn - Huyện Thuận Châu -   Tỉnh Sơn La và thử nghiệm một số thuốc phòng trừ rầy nâu (nilaparvata lugens   stal)”

Bảo   vệ thực vật

Ths.   Vũ Quang Giảng

Bùi   Thị Sửu

Nguyễn   Thị Nga

Ngô   Thị Quỳnh Hoa

K46   Bảo vệ thựcvật

K46   Bảo vệ thực vật

K46   Bảo vệ thực vật

2

“Nghiên   cứu sử dụng đối kháng Trichoderma viride phòng trừ do nấm Sclerotium rolfsii,   Aspergillus niger gây hại lạc và bước đầu tạo một số dạng chế phẩm nấm đối   kháng Trichoderma viride được nhân nuôi tăng sinh khối từ một số dạng môi trường   bán tự nhiên”

Nông   nghiệp

GV.   Hoàn Văn Thảnh

Vũ   Minh Toàn

Nguyễn   Bá Huy

K45   Đại học Nông học

K45   Đại học Nông học

3

“Nghiên   cứu đa dạng thành phần loài chin ở khu bảo tồn thiên nhiên Côpia Huyện Thuận   Châu Tỉnh Sơn La”

Lâm   sinh

Ths.   Đào Nhân Lợi

Bùi   Thị Như Hoa

Vì   Thị Panh

Hồ   Thị Hồng

K46b   Lâm sinh B

K46b   Lâm sinh B

K46b   Lâm sinh B

4

“Nghiên   cứu trồng thử nghiệm Suplơ xanh (Brassica oleracea L.) trên nền phan ủ tại   Thị trấn Thuận Châu Huyện Thuận Châu - Tỉnh Sơn La”

Nông   nghiệp

TS.   Đoàn Đức Lân

Lê   Kim Hùng

Nguyễn   Thị Hạnh

Nguyễn   Quang Nam

 

K46   Nông học

K46   Nông học

K46   Nông học

5

“Nghiên   cứu nôi trồng Nấm Sò (oyster mushroom) trên phế thải cây Ngô tại Thuận Châu –   Sơn La”

Nông   nghiệp

TS.   Đoàn Đức Lân

Đặng   Văn Công

Đỗ   Thu Dung

Nguyễn   Thị Soa

K46   Nông học

K46   Nông học

K46   Nông học

2. Đề tài NCKH cấp Khoa

 

STT

TÊN ĐỀ TÀI

CHUYÊN NGÀNH

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

SINH VIÊN THỰC HIỆN

LỚP

1

“Bước   đầu đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của cây Dâu Tây tại Thuận   Châu – Sơn La”

Nông   nghiệp

GV.   Phạm Quang Thắng

Bùi Văn Ba

Trần Hồng Việt

Hà Văn Minh

K46   Nông học

K46   Nông học

K46   Nông học

2

“Thu   thập thông tin, kiến thức bản địa về bài thuốc tắm truyền thống dành cho phụ   nữ sau khi sinh của người Dao Khâu Huyện Sìn Hồ - Lai Châu”

Nông   nghiệp

GV.   Phạm Quang Thắng

Tẩn Mỹ Dao

Hoàng Thị Lý

Lý Văn Tân

K47   Nông học

K47   Nông học

K47   Nông học

3

“Thử   nghiệm một số biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất dưa chuật vụ xuân hè năm   2008 ở Thuận Châu – Sơn La”

Nông   nghiệp

GV.   Phạm Quang Thắng

Bùi Việt Cường

Nguyễn Thị Loan

Hoàng Mai Vân

K46   Nông học

K46   Nông học

K46   Nông học

4

“Bước   đầu nghiên cứu khả năng nhân giống của loài cây vối thuốc (schima wallichi choisy)   bằng phương pháp giâm hom tại vườn ươm thực nghiệm Trường Đại học Tây Bắc”

Lâm   sinh

GV.   Trần Quang Khải

Lò Văn Mong

Nguyễn Thị Cúc

Trần Thị Loan

K47   Lâm sinh

K47   Lâm sinh

K47   Lâm sinh

5

“Nghiên   cứu một số phương pháp xử lý hạt giống mây nếp (calamus tetradacylus) trong   quá trình gieo ươm nhân giống tại vườn ươm Trường Đại học Tây Bắc Thuận Châu   – Sơn La”

Lâm   sinh

GV.   Trần Quang Khải

Vừ A Chứ

Lò Văn Chom

K47   Lâm sinh

K47   Lâm sinh

6

“Nghiên   cứu bệnh hại loài song mây và đề xuất một số phương pháp phòng trừ theo hướng   tổng hợp (IPM) tại địa bàn Tỉnh Sơn La”

Lâm   sinh

GV.   Trần Quang Khải

Lò Thị Trang

Lò Văn Bằng

Hạng A Tếnh

K46   Lâm sinh A

K46   Lâm sinh A

K46   Lâm sinh A

7

“Kiểm   nghiệm phẩm chất gieo ươm của cây Lát Hoa (Chukrsia tabularis) và cây Đen lá   hẹp (Clediocarpon cavaleriei) tại khu vực Trường Đại học Tây Bắc, Huyện Thuận   Châu, Tỉnh Sơn La”

Lâm   Sinh

GV.   Cao Đình Sơn

Hà Ngọc Du

Phan Thị Thanh Huyền

Nguyễn Văn Sinh

Trần Văn Lý

K46   Lâm Sinh B

K46   Lâm Sinh B

K46   Lâm Sinh B

K46   Lâm Sinh B

8

“Điều   tra tình hình phát triển của bệnh bạc lá lúa (Xanthomonas oryzae Dowson)   trong vụ xuân năm 2008 tại Thị Trân Thuận Châu và một số vùng lân cận”

Bảo   vệ thực vật

Ths.   Vũ Quang Giảng

Nguyễn Thị My

Nguyễn Thị Huệ

K46   Bảo vệ thực vật

K46   Bảo vệ thực vật

 

9

“Bước   đầu tìm hiểu thành phần sâu hại và diễn biến của một số sâu hại chính trên ruộng   lạc vụ thu năm 2007 tại Thuận Châu – Sơn La”

Bảo   vệ thực vật

GV.   Phạm thị Mai

Lê Thị Thảo

Quách Thị Phượng

Nguyễn Trọng Hiếu

K46   Bảo vệ thực vật

K46   Bảo vệ thực vật

K46   Bảo vệ thực vật

 

Ban Thông tin website Khoa Nông - Lâm

 

TIN TỨC & SỰ KIỆN