Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông thông báo tuyển dụng

Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông thông báo tuyển dụng nhân sự, các cựu sinh viên đã tốt nghiệp hoặc các sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp có nhu cầu tìm việc thì liên hệ theo địa chỉ trong thông báo.

 

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm