Tổ chức CARE thông báo tuyển dụng

Thông tin về cơ hội thực tập tại tổ chức CARE cho hai chương trình lớn: Phụ nữ dân tộc thiểu số (gọi tắt REMW) và Nhóm dẫn số dễ bị tổn thương tại khu vực thành thị (gọi tắt SMP).
Mô tả công việc có thể tìm đọc tại đây: https://www.care.org.vn/…/…/03/Programme-volunteer-TOR-1.pdf
· Hướng dẫn ứng tuyển có thể tìm đọc tại file đính kèm.
· Thời hạn ứng tuyển: 5/4/2019
Mong nhận được hỗ trợ từ các bạn.
Mọi người có nhu cầu tham gia có thể tham khảo hoặc có thắc mắc thì liên lạc với bạn Nguyễn Thị Thùy Linh theo địa chỉ và số điện thoại dưới đây nhé

Nguyen Thi Thuy Linh (Ms. Linh) | CARE International in Vietnam | Programme Officer

Zone B1, 9th floor, CDC Building, 25 Le Dai Hanh Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 24 3716 1930 ext. 148 | Fax: (+84) 4 3716 1935 | Mobile: (+84) 347 208 461

CARE seeks a world of hope, tolerance and social justice, where poverty has been overcome, and all people live with dignity and security.

Please consider the environment before printing emails and documents!

https://www.care.org.vn/…/uplo…/2018/07/signaturebanner1.png

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm