Tập huấn “Phương pháp giảng dạy hòa nhập và tích cực trong khoa học thực nghiệm”

Ngày 18-20/2018 tại Khách sạn La Thành, Hà Nội đã diễn ra khóa tập huấn “Phương pháp giảng dạy hòa nhập và tích cực trong khoa học thực nghiệm”. 

Khóa tập huấn có sự tham gia của giảng viên Trường Đại học Tây Bắc, giảng viên Trường Đại học Thái Nguyên (Nhóm ILO 2) và Tiến Sĩ Howard Nicholas - Trưởng nhóm nghiên cứu sau Đại học, Đại học La Trope.

Trong các buổi tập huấn các giảng viên được trực tiếp trải nghiệm với vai trò là người học. TS Howard Nicholas là người đưa ra các các tình huống và hướng dẫn người học thảo luận.

Các thành viên tham gia khóa tập huấn chụp ảnh lưu niệm

Các hoạt động tập huấn hỗ trợ giảng viên phương pháp dạy học tích cực trong khoa học thực nghiệm. Giúp giảng viên biết tạo không gian an toàn cho sinh viên trong quá trình học và thúc đẩy quá trình học tập của sinh viên.

Lê Thị Thảo - Giảng viên

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm