Hội thảo “Phương pháp giảng dạy hòa nhập và tích cực trong khoa học thực nghiệm

Ngày 26 – 28/2/2019 tại Khách sạn Mường Thanh, Thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã diễn ra hội thảo “Phương pháp giảng dạy hòa nhập và tích cực trong khoa học thực nghiệm”. 

Hội thảo có sự tham gia của giảng viên Trường Đại học Tây Bắc, giảng viên Trường Đại học Thái Nguyên (Nhóm ILO2) và Tiến Sĩ Howard Nicholas - Trưởng nhóm nghiên cứu sau Đại học, Đại học La Trope.

Các giảng viên tham gia thảo luận nhóm tại hội thảo

Tiến Sĩ Howard Nicholas đã hướng dẫn người học sử dụng phương pháp tổ chức hình ảnh. Phương pháp tổ chức hình ảnh là phương pháp sử dụng hình ảnh để giảng dạy cho sinh viên giúp truyền đạt những vấn đề khó hiểu thành vấn đề dễ hiểu, từ đó sinh viên có thể tham gia vào việc tổ chức hình ảnh và đánh giá được sinh viên sau quá trình tham gia. Ngoài ra các giảng viên còn được tham gia trò chơi “speed dating” hẹn hò tốc độ giúp cho người học giải tỏa được năng lượng trong quá trình học tập.

Phương pháp giảng dạy tích cực và hòa nhập trong hội thảo khuyến khích người dạy sử dụng công cụ hỗ trợ (mô hình, hình ảnh…), khuyến khích sinh viên suy nghĩ về 1 vấn đề theo nhiều hướng khác nhau, người học là trung tâm và người học sẽ tạo ra sự thay đổi.

Lê Thị Thảo - Giảng viên

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm