Gắn kết cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp để phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp trình độ cao

“Kết nối cung cầu là thuộc tính của các trường Đại học, đặc biệt dưới sự phát triển khoa học kỹ thuật như hiện nay” – theo Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo.

Nhận thấy sự cần thiết giữa cung – cầu trong việc phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp trình độ cao, Bộ giáo dục và đào tạo cùng với Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức buổi tọa đàm nhằm gắn kết cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp vào sáng ngày 21 tháng 4 năm 2019 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Buổi tọa đàm có hai phiên báo cáo và thảo luận chính là: Nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trong tình hình mới; và Cơ chế, chính sách kết nối giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp  để đáp ứng yêu cầu nhân lực nông nghiệp trình độ cao nhằm trao đổi một số nội dung như: những khó khăn về mặt chính sách, thủ tục Nhà nước; đánh giá mức độ gắn kết giữa Nhà trường và doanh nghiệp, giải pháp; chính sách của doanh nghiệp và nhà trường ở Australia…

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhận định, việc kết nối giữa doanh nghiệp với cơ sở đào tạo không phải là mới, các nước phát triển đã làm rất tốt. Tuy nhiên việc kết nối không chỉ dừng lại ở việc cấp học bổng hay tạo cơ hội cho sinh viên thực tập mà nên gắn kết ở nhiều phương diện khác như xây dựng chương trình đào tạo, đặt hàng nghiên cứu khoa học và đặt hàng đào tạo…

Các đại biểu tham dự Toạ đàm cũng sẽ được nghe các tham luận của Học viện Nông nghiệp Việt Nam về Gắn kết giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp trong đào tạo nhân lực nông nghiệp trình độ cao; tham luận của Công ty TNHH JAPFA COMFEED Việt Nam về Kết nối doanh nghiệp với cơ sở đào tạo để nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực: Góc nhìn từ doanh nghiệp; tham luận của Trường Đại học Thuỷ lợi về Kinh nghiệm quốc tế về hợp tác đào tạo giữa doanh nghiệp - cơ sở giáo dục đại học.

Kết thúc tọa đàm là sự ký  kết thoả thuận hợp tác thiết thực giữa các cơ sở giáo dục đại học và các doanh nghiệp trong đào tạo và đào tạo bổ sung nguồn nhân lực nông nghiệp trình độ cao.

ThS. Đặng Thùy Yên - Trưởng Bộ môn CNTY

Ban Thông tin website Khoa Nông - Lâm

TIN TỨC & SỰ KIỆN