Giới thiệu thông tin tuyển sinh ĐH năm 2019 khối ngành Nông - Lâm

1. Thông tin chung

- Địa chỉ: Phường Quyết Tâm - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La

- ĐT: 0212.3.799.661    Fax: 0212.3.751.701

- Website: www.faf.utb.edu.vn

- Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Phạm vi tuyển sinh:Tuyển thí sinh trong phạm vi cả nước.

2. Phương thức tuyển sinh

2.1.  Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập tại trường THPT

a) Tiêu chí xét tuyển:

- Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.

- Tổng điểm của 3 môn học trong tổ hợp xét tuyển đạt 18.0 trở lên (chưa nhân hệ số, trong đó điểm môn học là điểm tổng kết cả năm của môn học đó năm lớp 12).

b) Nguyên tắc xét tuyển:

+ Điểm xét tuyển = Tổng điểm của 3 môn học + Điểm ưu tiên (nếu có).

+ Tuyển thí sinh theo điểm xét tuyển, lấy điểm từ cao xuống đến đủ chỉ tiêu.

+ Chính sách ưu tiên: Thực hiện theo đúng Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển.

2.2. Xét tuyển căn cứ kết quả kỳ thi THPT quốc gia

a) Tiêu chí xét tuyển

- Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển lấy kết quả từ  kỳ thi THPT quốc gia.

b) Nguyên tắc xét tuyển

+ Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hệ chính quy của Bộ GD&ĐT.

+ Điểm xét tuyển = Tổng điểm của 3 môn thi + Điểm ưu tiên (nếu có).

+ Tuyển thí sinh theo điểm xét tuyển, lấy điểm từ cao xuống đến đủ chỉ tiêu.

+ Chính sách ưu tiên: Thực hiện theo đúng Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển.

3. Chỉ tiêu tuyển sinh

TT

Ngành xét tuyển

Ngành

Chỉ tiêu xét tuyển

                    1                         

Chăn nuôi

7620105

50

                    2                         

Lâm sinh

7620205

50

                    3                         

Nông học

7620109

50

                    4                         

Bảo vệ thực vật

7620112

50

                    5                         

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

50

                    6                         

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

75

                    7                         

Quản lý tài nguyên rừng

7620211

50

4. Các thông tin để thí sinh đăng ký xét tuyển

- Mã số trường: TTB

- Mã số ngành, tổ hợp xét tuyển và các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển:

Tên ngành

ngành

Các tổ hợp môn học/môn thi dùng để xét tuyển

Mã tổ hợp môn

Chăn nuôi

7620105

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

D08

Toán, Sinh học, Hóa học

B00

Toán, Sinh học, Vật lí

A02

Toán, Sinh học, GDCD

B04

Lâm sinh

7620205

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

D08

Toán, Sinh học, Hóa học

B00

Toán, Sinh học, Vật lí

A02

Toán, Sinh học, GDCD

B04

Nông học

7620109

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

D08

Toán, Sinh học, Hóa học

B00

Toán, Sinh học, Vật lí

A02

Toán, Sinh học, GDCD

B04

Bảo vệ thực vật

7620112

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

D08

Toán, Sinh học, Hóa học

B00

Toán, Sinh học, Vật lí

A02

Toán, Sinh học, GDCD

B04

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

Toán, Vật lí, Hóa học

A00

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

A01

Toán, Sinh học, Hóa học

A02

Toán, Sinh học, Vật lí

B00

5. Tổ chức tuyển sinh

- Thời gian: Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập tại trường THPT bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 01/6/2019; xét tuyển căn cứ vào điểm thi THPT quốc gia (Thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT). Các đợt xét tuyển bổ sung được thông báo trên Website của Trường và của Khoa Nông - Lâm

- Hình thức nhận đăng ký xét tuyển/thi tuyển: Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển theo các hình thức sau:

+ Đăng ký trực tuyến;

+ Gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển qua bưu điện; 

+ Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tại Trường Đại học Tây Bắc;

+ Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tại các trường THPT.

- Các điều kiện xét tuyển/thi tuyển:

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

+ Thí sinh đạt điểm theo quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào phù hợp với từng phương thức xét tuyển/thi tuyển.

6. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm

- Tuyển sinh bổ sung đợt 1: 20/8/2019

- Tuyển sinh bổ sung đợt 2: 05/9/2019

- Tuyển sinh bổ sung đợt 3: 20/9/2019

- Tuyển sinh bổ sung đợt 4: 05/10/2019

- Tuyển sinh bổ sung đợt 5: 05/11/2019

Mọi thắc mắc xin liên hệ: ĐT: 0212.3.799.661

Ban Thông tin website Khoa Nông - Lâm

TIN TỨC & SỰ KIỆN